• Alle deelnemers aan 'Ons Sportakkoord'

    Gemeente Wijk bij Duurstede

38 partijen ondertekenen 'Ons Sportakkoord'

WIJK BIJ DUURSTEDE Maandag 9 december is 'Ons Sportakkoord' ondertekend. Op sportpark Mariënhoeve kwamen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en betrokken inwoners uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bij elkaar voor deze feestelijke gebeurtenis. Samen werken we de komende twee jaar aan ons doel om zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente met plezier te laten sporten en bewegen.

In Ons Sportakkoord staat waar we ons op gaan richten. Onder leiding van regisseur Olga Boogaers zijn sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en enthousiaste inwoners aan de slag gegaan. Basis is het Nationaal Sportakkoord 2018. Het hoofddoel is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente Wijk bij Duurstede hield een inspiratiesessie met ruim 35 aanwezigen. Daarna koos men om aan de slag te gaan met drie gezamenlijke doelen: vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur: meer en beter bewegen voor kinderen van 0-12 jaar en zonder belemmeringen bewegen voor iedereen (met sporten en bewegen).

De verschillende partijen schreven deze doelen in Ons Sportakkoord. Dit is geen papieren tijger, maar een concrete en praktische invulling van drie gezamenlijke doelen met als hoofddoel: Zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen met plezier sporten en bewegen.

In 2020 en 2021 stelt het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar om de doelen uit Ons Sportakkoord uit te gaan voeren.