• Gerard Migchels bij de Romeinbaan ter hoogte van de bushalte bij het Kleine Ros. Hier zou het CDA snel willen beginnen met de bouw van 250 appartementen en Tiny Houses

    Anneke Troost

Overheid van ons allemaal; duurzaamheid mag uit de elitehoek

WIJK BIJ DUURSTEDE Samen met betrokken inwoners en ondernemers het verschil maken bij veiligheid, duurzaamheid en woningbouw - dat is de ambitie van CDA lijsttrekker Gerard Migchels.

Kuun Jenniskens

Meer samen doen!" luidt de CDA slogan. Lijsttrekker Gerard Migchels legt uit dat mensen de samenleving met elkaar maken. "De overheid is van ons allemaal. De gemeente moet inwoners faciliteren, maar niet de boel overnemen. Het mag allemaal wat minder bureaucratisch - betrokken inwoners en ondernemers kunnen daarbij het verschil maken."

WIJKBUDGETTEN Migchels wil samen met inwoners plannen maken en die ook samen uitvoeren. “Inwoners weten zelf heel goed waar het veiliger kan in hun wijk. En zijn ook creatief in het bedenken van goedkope effectieve oplossingen. Daarom willen wij dat er wijkbudgetten komen en dat de gemeente en de politie elke twee jaar met een wijk om tafel gaan."

SENIOREN Via deze werkwijze wil het CDA de positie van senioren verstevigen: "Per woonkern willen we bekijken welke wensen er leven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We moeten anticiperen op het gegeven dat een grote groep 60-70 jarigen over 10 jaar anders wil gaan wonen - en zij hebben beelden van woonvormen die er nu nog niet zijn." Wat Gerard Migchels betreft gaat het niet per se om nieuwbouw. "Dat is de makkelijkste manier van denken. Het kan ook slimmer en creatiever, bijvoorbeeld door een villa in drie wooneenheden te splitsen. Dat we daar als overheid makkelijker in worden. Ik wil daarbij ook zoeken naar een schaalniveau waarbij mensen zelf de regie kunnen voeren."

TINY HOUSES Voor jongeren, ZZP 'ers en 55 plussers, die buiten de boot vallen voor een hypotheek of in het geval van jongeren nog niet aan de beurt zijn voor een sociale huurwoning, denkt Gerard Migchels aan 'tiny houses'. "Iets kleins, niet te duur, maar toch voor jezelf." Het CDA is voor 1000 nieuwe woningen in De Geer III. In dit bouwplan komen deze tiny houses, maar vooral appartementen voor senioren en jongeren. Daarbij moet de Geerweg/Romeinenbaan direct worden omgelegd. "Dit wil het CDA ook als de provincie niet meer dan 250 woningen toestaat, omdat het ook een goede toegang geeft tot het bedrijventerrein.”

FILES Het is niet zo dat 1000 extra woningen extra files geeft op de N229, zegt Migchels: "Deze woningen zijn nodig tegen 'verdunning'. Omdat steeds minder mensen een woning bewonen, heb je meer woningen nodig om hetzelfde aantal inwoners te behouden. Daarom zal dit weinig extra verkeer op de N229 geven." Het CDA houdt een idee uit een vorig verkiezingsprogramma overeind: "We zijn voor een wisselstrook op de N229, met in de ochtend twee rijbanen richting Bunnik, en in de avond twee rijbanen richting Wijk." Ook kunnen de huidige opstoppingen worden vermeden met een turborotonde bij De Geer.

LENING Migchels noemt een energieneutraal Wijk bij Duurstede in 2030 een belangrijke doelstelling. “Hier staan wij 100 procent achter. De belangrijkste slag moet worden geslagen met het isoleren van bestaande woningen. Samen met de woningcorporaties moeten we dit aanpakken. Voor ons is het belangrijk dat ook Jan Modaal voordelen ondervindt. Duurzaamheid mag uit de elitehoek." Het CDA wil daarom een duurzaamheidslening (soort garantstelling) opzetten, waarmee mensen met een kleine beurs hun woning kunnen isoleren, zonnepanelen kunnen plaatsen en een warmtepomp installeren.

GEEN WINDMOLENS Het CDA zegt nee tegen windmolens: "Een windmolen heeft een grote landschappelijke impact en daar is nu geen draagvlak voor." Ook zonnevelden zijn wat de partij betreft niet aan de orde. Gerard Migchels: "Zolang nog niet alle daken vol liggen met zonnepanelen, gaan wij hier geen goede landbouwgrond aan opofferen."

SLIB Tegen de slibstort in de Bosscherwaarden zegt het CDA inmiddels 'nee': “Dat doen we op basis van het proces. Keer op keer volgt er uitstel, daarom kiezen wij voor zekerheid voor omwonenden."

ZONDAGSRUST Over de zondagopenstelling heeft het CDA inmiddels haar standpunt gewijzigd. “We zien de wereld veranderen - dat zien we aan onze kinderen, maar ook aan ons eigen gedrag. We vinden zondagsrust belangrijk - daarom zeggen we dat winkels pas om 13 uur hun deuren mogen openen, dan blijft de rust rondom de kerkgang behouden."

WIL GRAAG BESTUREN Voor de tweekoppige fractie van het CDA was het de afgelopen periode wennen om in de oppositiebankjes plaats te nemen. Lijsttrekker Gerard Migchels: "Wij zijn een bestuurderspartij, en dat willen we nu weer."