Opslag Voedselbank Kromme Rijn de beste!

02-08-2019, 16:01 | Lezersnieuws | Ed

Ieder jaar worden alle voedselbanken in Nederland beoordeelt door de onafhankelijke Houwersgroep op voedselveiligheid. Onlangs was de Voedselbank Kromme Rijn weer aan de beurt. Onaangekondigd stonden inspecteurs bij de opslag in Langbroek op de stoep.

.Na koffie te hebben gedronken zijn ze door het pand gaan lopen om te zien of de voorschriften opgevolgd worden. Op een aantal punten hebben ze wat vragen gesteld. Dat wordt gedaan om te beoordelen of de vrijwilligers, die in de opslag aan het werk zijn, ook echt weten en begrijpen waarom er volgens de voorschriften gewerkt wordt. Dat was uiteraard het geval.
Daarnaast wilden ze natuurlijk inzicht hebben in de verschillende temperatuurlijsten. Die zijn met de nodige aandacht bekeken en besproken. Ook wordt nagegaan of de verbeterpunten van de vorige inspectie inderdaad gecorrigeerd zijn. En dat was het geval! Daarom heeft de opslag van Voedselbank Kromme Rijn het maximaal aantal van 100 punten behaald! Groener en beter kan het niet! Dankzij de fantastische inzet van de medewerkers van de opslag Langbroek is dit resultaat behaald!