• De Markt, zoals deze er nu uitziet

    Marijke Dekker

Onze Markt, onze plek: "Wijkenaren, zeg het maar!"

Het wordt een spannend proces. Nog niet eerder stonden college en gemeenteraad hun macht af aan de Wijkenaren. Zij mogen bepalen hoe de Markt eruit komt te zien. Binnen enkele kaders en een budget. Een feest van de democratie.

Marijke Dekker

Hoe moet de Markt eruit zien? Die vraag wordt aan de Wijkenaren en andere gebruikers van de Markt voorgelegd. Om zoveel mogelijk inzichten en ideeën in het proces te kunnen betrekken, staat bij het formeren van de groep meedenkers de verscheidenheid aan inzichten en belangen voorop, niet de aantallen van de vertegenwoordiging.

PLACEMAKING Er wordt dan ook breed uitgenodigd. Inwoners van de binnenstad en van de omringende wijken, ondernemers, vastgoedeigenaren, alle betrokkenen worden uitgenodigd om mee te denken, mee te praten. In principe zal een groep van zo'n 50, 60 personen worden samengesteld, die actief en constructief gaan meedoen in dit placemakingproject. Mocht dit aantal overschreden worden, dan wordt een oplossing gezocht.

Voor de nieuwe inrichting van de Markt is een budget beschikbaar van 130.000 euro.

Het traject is een bewuste keuze van wethouder Wil Kosterman. "Iedereen heeft een mening over deze ruimte. En eigen belang belangen. Wel of niet parkeren? Rust of reuring? De meningen zullen uiteenlopen. Maar het is onze plek, onze huiskamer, onze Markt. Wij zeggen niet: 'Zo moet het!'. We hopen op deze manier de wijsheid die in alle inzichten zit, naar boven te halen en te gebruiken om tot een gedragen schetsontwerp voor de Markt te komen. Nooit eerder hebben we het zo gedaan. Het is een plek om trots op te zijn. Een plek om mooi te houden en nog mooier te maken. Wij bemoeien ons er niet mee. De inwoners zijn aan het woord. We willen ruimte durven geven, durven los te laten."

Lees meer over deze plannen komende woensdag in het Wijks Nieuws.