• Jan Overweel bekijkt het werk van een van de leerlingen

    Ali van Vemde

40 jaar De Windroos: jubileum met thema-avond, feest voor de kinderen en een reünie

WIJK BIJ DUURSTEDE Deze week is het feest op De Windroos. Al 40 jaar is de vernieuwingsschool voor basisonderwijs een begrip. Alle reden om daar even bij stil te staan en het jubileum te vieren. Dat gebeurt met een thema avond op dinsdag 21 januari om 20.00 uur over kinderen en social media. Hieraan wordt meegewerkt door Bureau Jeugd en Media. Iedereen is deze avond welkom. Vrijdag 24 januari is het een feestdag voor alle leerlingen en zaterdag 25 januari is er een reünie voor oud-leerlingen en -ouders.

Ali van Vemde

Schooldirecteur Jan Overweel kijkt tevreden terug op 40 jaar De Windroos. "Wat deze school zo bijzonder maakt is dat een groep enthousiaste ouders gestart is met de school. Het bestuur werd gevormd door ouders. De grootste verandering is dan ook wel dat de school zich heeft aangesloten bij Het Sticht, een professionele organisatie. Het was even spannend of we wel die authentieke school konden blijven, maar dat zijn we gelukkig nog steeds. Onze manier van werken wordt gewaardeerd, de kwaliteit was en is goed." Begin vorig jaar kreeg de Windroos dan ook het predicaat 'excellente school' van de Inspectie van het Onderwijs.

GOED ONDERWIJS IN WIJK "Gelukkig hebben we in Wijk allemaal goede scholen," vertelt Jan Overweel. De kwaliteit van het rekenen, schrijven en lezen is goed. "Wat wij belangrijk vinden is de manier waarop dit gebeurt. Wij gaan uit van de ervaringen van kinderen. Dat noemen we levend leren." Als voorbeeld noemt hij een kind dat op school komt na de vakantie met een zak schelpen, dan wordt dit gebruikt bij de les. Of bij de pompoen die uit de tuin is gehaald, waarbij een moeder tegen haar kind vertelde dat de pompoen ongeveer net zo veel woog als haar kind bij de geboorte. Jan: "De kinderen waren toen net bezig met getallen boven de duizend. We hebben alle kinderen hun geboortegewicht laten opgeven. Het spreekt aan om de ervaringen van kinderen er bij te betrekken." Samen werken, samen ontdekken, creativiteit, oplossingen bedenken, samenwerken en vertrouwen hebben in jezelf, dat zijn de sleutelwoorden. "Kinderen weten hier dat ze met vragen bij anderen terecht kunnen en anderen ook bij hen." Dit alles gebeurt natuurlijk binnen de richtlijnen van het Freinetonderwijs. "Besluiten nemen doen we samen," vertelt Jan, "en regels spreken we af. We leren de leerlingen hoe de wereld er uitziet en geven ze verantwoordelijkheid. De kinderen worden betrokken bij processen, we bespreken wat we gaan doen. Nu is dat water. Zo bieden we een kan water aan met fruit. En we laten ze raden hoeveel klontjes suiker er bijvoorbeeld in een pak melk zitten. Het is geen verplichting water te drinken maar zo proberen we ze wel bewust te maken dat water gezonder is." Elke 14 dagen is er de weeksluiting. De oudste kinderen zijn dan maatje van een jonger kind. Ze laten zien wat er gebeurd is en leren tegelijkertijd hoe je met elkaar omgaat. Ze voelen zich verantwoordelijk."

FREINET ONDERWIJS Het levende taalonderwijs en het werken met vrije teksten maakt dat kinderen geprikkeld worden, zich uiten en zich ontwikkelen tot kritisch denkende mensen. Dat vuurtje wil De Windroos bij de kinderen aanwakkeren. Van oud-leerlingen hoort Jan vaak dat ze blij zijn dat ze zoveel hebben moeten presenteren. "Al lukt dat natuurlijk niet bij ieder kind." Speciale aandacht is er ook voor kinderen met dyslexie of begaafde kinderen iets extra's laten doen. Dit jaar is er ook een klusklas, waarbij kinderen dingen die gerepareerd moeten worden signaleren en samen met de school oplossen en regelen. Maar het is niet alleen maar vrijheid, blijheid. "Als school ben je afhankelijk van de leerkracht. Bij uitval moeten we snel kunnen schakelen en krijgen we gelukkig begrip van ouders. De Windroos is een school waar ouders bewust voor kiezen en we vragen dan ook hun betrokkenheid. Dat vinden we belangrijk, de betrokkenheid van het kind, de ouders en de school. We nemen alle partijen serieus."

FEEST Deze week is het feest op de school. Vrijdag is er een groot feest voor de kinderen. Zaterdag kunnen oud-leerlingen en -ouders elkaar treffen op de reünie. En dinsdag 21 januari komt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media vertellen over kinderen en social media. "Het begint om 20.00 uur en voor iedereen die dit interessant vindt. Dat is ons cadeau aan de Wijkse samenleving," besluit Jan Overweel.