Oecumenische viering

WIJK BIJ DUURSTEDE Aan het einde van de Vredesweek, op zondag 24 september, wordt opnieuw een oecumenische viering gehouden. Deze begint om 9.30 uur in de katholieke kerk aan de Klooster Leuterstraat. Thema luidt: De kracht van verbeelding. Kerkkoor Cantique, onder leiding van Elien van der Meer, verleent medewerking aan deze dienst. Voorgangers zijn Jos Gebbinck van de RK-parochie en ds. Jan Offringa van de protestantse gemeente. Er is een eigen nevendienst voor de kinderen. Iedereen die de ontmoeting van gelovigen boven kerkgrenzen uit toejuicht, is van harte welkom.