• Natuurgebied Gravenbol

    BDU
  • Zwemmen

    BDU

Nog veel onzekerheden bij beheer Gravenbol

WIJK BIJ DUURSTEDE Omdat WijkNogLeuker in december het beheer heeft opgezegd, zit de gemeente met een probleem. De gemeente doet het beheer tot 1 juni zelf, en heeft een aanbesteding lopen voor beheer van juni tot 30 september. Voor dit jaar komen de kosten voor rekening van de gemeente. Dit jaar gebruikt de gemeente om te onderzoeken wat de grenzen zijn van Gravenbol als Natura 2000 gebied.

door Kuun Jenniskens

Een woordvoerder van de gemeente zei dat zich vijf partijen hebben gemeld. Zij vragen om een bijdrage van de gemeente, en willen een verbreding van activiteiten, met horeca bijvoorbeeld.

Inspreker Frans Vers (architect Oostvaardersplassen) uitte zorgen over de opstelling van de gemeente aangaande horeca op de Gravenbol: ,,De gemeente doet een natuurtoets en een nee-tenzij toets - dat geeft doorgaans geen probleem zegt de gemeente in haar stukken. Maar dat kun je niet zo verwoorden. Een horecabestemming binnen een Natura 2000 gebied vraagt om een beoordeling, waarbij echt alle onderdelen moeten worden onderzocht. Er moet geen enkele wetenschappelijke twijfel over negatieve effecten zijn, die hoeven niet eens bewezen te worden. Het gaat om ecologische principes. Dat meer mensen het gebied gaan betreden is al een aantasting."

Hierop zei wethouder Kosterman: ,,We gaan komend jaar onderzoeken wat er kan. Als er niks kan gaat het dicht. Of gemeente betaalt alles, of een deel - maar dat vraagt van u als raad wel om een behoorlijk bedrag. Voorheen zaten we voor een koopje op eerste rang en dat gaat niet meer lukken - tenzij een partij zegt bereid te zijn parkeergeld te heffen." De wethouder denkt bij horeca niet aan een structureel paviljoen, maar aan zeecontainers of foodtrucks. Kosterman hoopt dit najaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

De SP en VVD willen gratis toegang op de Gravenbol. De VVD wil ook geen betaald parkeren. Tot juni blijft betaald parkeren in stand, voor de periode daarna is dit nog niet bekend.