Nog steeds een groot tekort aan woningen in de sociale sector

Wachttijd acht jaar voor sociale huurwoning

De afgelopen jaren is in Wijk gemiddeld 45% van het totaal aantal woningen in de sociale sector opgeleverd. Dat is iets meer dan eerder was gepland. Dat heeft volgens Burger te maken met het feit dat de woningbouw in de vrije sector het relatief moeilijk heeft gehad door de crisis. Over de totale periode van 2010-2020 gaat het woningbouwprogramma van de gemeente uit van 35% sociale woningbouw. Daarmee neemt Wijk bij Duurstede volgens de wethouder geen bijzondere of uitzonderlijke positie in.

De woningmarkt in Wijk bij Duurstede heeft een tekort aan woningen in de sociale huursector. De wachttijden zijn opgelopen naar zo'n acht jaar. Ook is een tekort aan woningen voor starters (zowel in het goedkope als het duurdere segment) en ouderen (geschikte gelijkvloerse woningen in zowel de huur- als koopsector). Tevens is er een sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. De afgelopen jaren is volgens de wethouder juist voor verschillende doelgroepen gebouwd. Bij bouwplannen worden gegadigden ook zo snel mogelijk betrokken om nadrukkelijk te kunnen inspelen op de woonwensen. Dat heeft er volgens wethouder Burger voor gezorgd dat er in onze gemeente relatief veel woningen zijn gebouwd, ondanks de crisis op de woningmarkt.

Het college werkt op dit moment aan een actualisatie van de Woonvisie. Met het oog hierop zijn in 2014 zijn een 'Woonwensen- en locatieonderzoek' en 'Woningmarktonderzoek" uitgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt is de vergrijzing. Daarom zal de komende jaren meer worden gebouwd voor thuiswonende ouderen. Uit analyse van de huidige totale woningvoorraad en de demografische ontwikkeling blijkt dat de woningvoorraad in de toekomst minder goed zal aansluiten bij de bevolkingssamenstelling. Dat is de reden dat op het Stookerterrein, Oranjehof, De Engk, het voormalige Reviusterrein, het garagebedrijf aan de Zandweg en in de buurtcentra De Horden en De Heul met name voor de groeiende doelgroep ouderen en eenpersoonshuishoudens in verschillende prijsklassen gebouwd gaat worden. (PeP)