• Overhandiging van de cheque van het Rabo Stimuleringsfonds

    Ali van Vemde

Nieuwe auto Wijkse Dienst

WIJK BIJ DUURSTEDE Mede door een bijdrage uit het Rabo Stimuleringsfonds is de Stichting De Wijkse Dienst erin geslaagd om een nieuwe auto aan te schaffen voor het vervoer van kwetsbare groepen.

STICHTING WIJKSE DIENST De Wijkse Dienst is een stichting gericht op het vervoer van kwetsbare groepen binnen de gemeentegrenzen van Wijk bij Duurstede. Er zijn samenwerkingen met Stichting Binding, de Brede school 't Anker (leerlingenvervoer), het E&E Gasthuis (ouderenvervoer), De Boogh (dagbesteding) en Vluchtelingenwerk.

GROEIENDE MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE Ondanks dat de huidige dienstverlening al in een enorme maatschappelijke behoefte voorziet, blijkt dat er nog kwetsbare groepen zijn die óók gebruik zouden willen maken van De Wijkse Dienst, maar dat nu niet kunnen. In Wijk bij Duurstede is een toenemend aantal – overwegend oudere – mensen, die zich verplaatsen in een rolstoel en meer mobiliteit wensen. De huidige vervoersmogelijkheden van De Wijkse Dienst voorzien daar helaas beperkt in. Daarnaast ziet De Wijkse Dienst een groeiende behoefte vanuit statushouders en nieuwkomers om nuttig bezig te zijn binnen de gemeente en tegelijkertijd de Nederlandse taal te leren.

NIEUWE AUTO Door de aanschaf van de nieuwe auto slaat de stichting twee vliegen in een klap voor twee kwetsbare groepen. Enerzijds krijgt men nu de beschikking over een auto die ook geschikt is voor rolstoelvervoer. Anderzijds krijgen statushouders op deze manier de kans om iets terug te doen voor de gemeenschap en zich de Nederlandse taal machtig te maken.

RABO STIMULERINGSFONDS De aanschaf van de nieuwe auto is mede mogelijk gemaakt door een donatie van € 5.000,- vanuit het Rabo Stimuleringsfonds van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Het Rabo Stimuleringsfonds helpt initiatieven met een maatschappelijk karakter, die bijdragen aan het welzijn, de economische bedrijvigheid of de leefbaarheid in de regio, graag van de grond te komen. Kijk op www.rabobank.nl/rh voor meer informatie.