• Nico de Bruin, partner bij AKM-Reales presenteert de plannen voor De Horden.

    Marijke Dekker

Nieuw gezicht voor De Horden

Waar nu nog een lege sporthal staat, zullen nieuwe winkels en vooral woningen verrijzen. Omwonenden werden vorige week bijgepraat over de plannen. De eerste reacties zijn enthousiast. Samen met een meedenkgroep worden de details ingevuld. De Horden krijgt een kwaliteitsimpuls.

Marijke Dekker

De Hordenhal staat al jaren leeg. De eerste plannen voor het gebied dat vrijkomt na sloop van de sporthal, dateren al van 2011. Telkens waren voorstellen van projectontwikkelaars te kostbaar of trok een belangrijke speler zich onverwachts terug.

GEEN GEZICHT Het gebied krijgt een kwaliteitsimpuls, zegt wethouder Jeroen Brouwer. "De leegstaande Hordenhal is geen gezicht. We willen het gebied verbeteren, vernieuwen, versterken en toekomstbestendig maken."

Nu ligt er een plan van projectontwikkelaar AKM-Reales voor vervangende nieuwbouw: 64 koopwoningen en koopappartementen, waaronder 20 in het sociale segment. De prijzen variëren van 180.000 euro voor tweekamerappartementen van 60 m2 tot ruim 300.000 voor appartementen van 130 m2. Ook komen er acht rijwoningen en komt er 250 m2 aan ruimte voor nieuwe winkels. Voor de woningbouw zal de Zeeuwse Steen deels worden omgelegd.

In de plannen van AKM-Reales, inmiddels de officiële eigenaar van de sporthal, is ook gedacht aan parkeervoorzieningen, energie en groen. Ook het plein voor de winkels wordt onder handen genomen.

HOOG Nico de Bruin, partner bij AKM-Reales: "Er is gekozen voor verdichte bebouwing. Vanaf de Hordenweg/Amstel zal het hoogste gebouw te zien zijn: een appartementencomplex met vijf etages. Daarvanuit is er sprake van aflopend volume naar panden van drie hoog."

Eenheid in uitstraling en architectuur staat centraal, stelt De Bruin. "Het moet duidelijk zijn dat het bij elkaar hoort. Maar samen met de meedenkgroep moet nog bepaald worden hoe een en ander er precies uit komt te zien."

De Bruin ziet een 'dorps karakter met een stadsvolume' voor zich. "Vooral het vijf verdiepingen hoge appartementencomplex is een redelijk massaal blok. Maar we kunnen nog differentiëren. Met kleuren, met materialen. Ook de balkons - die veel privacy hebben - kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Daarover gaan we met elkaar praten. In elk geval moet het goed ingepast worden en dus aansluiten bij de bestaande bebouwing."

PLEIN De projectontwikkelaar is van plan het plein onder handen te nemen. "Er komt een echt plein, met ruimte voor activiteiten", schetst De Bruin. "Het plein moet een impuls geven aan het winkelcentrum en gastvrij ogen."

Aandacht voor parkeergelegenheid is er ook. Op het plein wordt het huidige aantal van 32 parkeerplaatsen uitgebreid naar 43, en voor de nieuwe bewoners komt er eigen parkeergelegenheid, waaronder een parkeergarage. De bewoners van de rijwoningen kunnen parkeren in een eigen, verdiepte, 'parkeerbak'.

Het massaal op de informatieavond afgekomen publiek reageerde overwegend afwachtend tot enthousiast, en stelde vooral verduidelijkende vragen. Rhea Reintjes van de SIGW vroeg nadrukkelijk aandacht voor toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met rollators en rolstoelen. Ook waren er vragen over onder meer het behoud of de herlocatie van de te kappen perenboompjes aan de Zeeuwse Steen en het doortrekken van het voetpad langs het fietspad van de Hordenweg.

MEEDENKGROEP Inmiddels is een meedenkgroep gevormd, bestaande uit zeven omwonenden en twee winkeliers. Zij gaan zich samen met gemeente en projectontwikkelaar buigen over de gedetailleerde invulling van de bouwplannen. Om de vaart erin te houden, komt de groep vanaf 2 februari wekelijks bijeen.

Jan Veenstra, projectmanager bij de gemeente: "Er waren zoveel aanmeldingen dat we hebben moeten selecteren om tot een werkbare groep te komen. Selectiecriterium daarbij was de woonafstand tot de nieuwbouw. Het gaat om mensen die in de nabije omgeving wonen en/of uitzicht hebben op het te herontwikkelen gebied."

Bovendien heeft het Groenberaad van Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede zich gemeld om mee te denken over de groeninvulling. Ook met deze organisatie wordt overleg gevoerd.

PLANNING In mei start de verkoop en in september wordt het bestemmingsplan gewijzigd. De projectontwikkelaar hoopt in december met de bouw te kunnen beginnen en de panden eind eerste kwartaal 2019 op te leveren. Voordat het zover is, moeten er eerst nog enkele hordes genomen worden. Zo gaat eerst de Hordenhal nog onder de slopershamer.