• Kuun Jenniskens

Morgen beslist gemeenteraad over nieuw vergadermodel

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de Avond van de Raad van dinsdag 7 mei neemt de gemeenteraad een besluit over een nieuwe manier van vergaderen. Het idee is om de Voorbespreking en Raadsvergadering uit elkaar te trekken, en elk op een eigen avond af te handelen.

door Kuun Jenniskens

Nu wordt er elke drie weken op dinsdag een Avond van de Raad gehouden, die soms lang kan duren. Als er veel onderwerpen worden ‘voorbesproken’, betekent dit dat de raadsvergadering laat start - soms is dat tegen 22 uur.

In het nieuwe vergadermodel zijn er op de tweede dinsdag van maand ‘Voorbesprekingen’ en elke vierde dinsdag van de maand zijn de raadsvergaderingen. Beide avonden beginnen om 19:30 uur en het is de bedoeling om tegen 22:30 uur af te ronden.

COMMISSIES De ‘voorbesprekingen’ gaan - net als vroeger - raadscommissievergaderingen heten. Tijdens de tweede dinsdag van de maand zijn er steeds gelijktijdig twee commissievergaderingen. Bij elke commissie zijn steeds twee dezelfde portefeuillehouders aanwezig. Elke commissie heeft ook een vaste voorzitter. Tijdens deze commissies gaat het om informatieoverdracht - het onderwerp wordt nader verkend. Gedurende het eerste half uur ook inwoners aanschuiven en meepraten.

RAAD Op de vierde dinsdag van de maand is er de raadsvergadering. Dan wordt er gedebatteerd en worden besluiten genomen. Ook over amendementen en moties. Dit is conform het huidige verloop van de raad. Verschil is alleen dat deze raadsvergadering een eigen avond krijgt.

Als de gemeenteraad op 7 mei besluit tot deze werkwijze over te gaan, dan zal dit model vanaf 1 september worden ingevoerd.