Meer woningen voor jongeren

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college vindt het belangrijk dat jongeren die nu in de gemeente wonen, ook in de toekomst hier kunnen blijven wonen. Maar, woningen voor jongeren (in de leeftijdscategorie 18 - 25 jaar) die nu (vaak) nog thuis wonen, zijn er niet of nauwelijks. Daarom onderzoekt het college of er meer woningen voor deze jongeren kunnen komen.

WOONWENSEN "We weten niet zo goed wat de woonwensen zijn van deze groep woningzoekenden," zegt wethouder Jeroen Brouwer. "We willen graag met deze jongeren in contact komen. Daarom organiseren we op 12 oktober, vanaf 19.30 uur, in het Revius Lyceum een bijeenkomst voor jongeren. We doen dit samen met woningstichting Volksbelang en woningbouwstichting Cothen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of ze interesse hebben in een kant-en-klare woning. Deze compacte éénkamerwoningen die in een fabriek worden gebouwd, kunnen snel geplaatst worden. Ze hoeven alleen nog op de nutsvoorzieningen aangesloten te worden.

BESTAANDE PANDEN Voor uitbreiding van het aantal woningen denkt het college, naast nieuwe kant-en-klare woningen, ook aan het verbouwen van bestaande panden. Het gaat hierbij om kleine studio's (maximaal 30 m2) of kamers met gedeelde voorzieningen. De huur kan dan laag blijven, zodat deze betaalbaar zijn.

SOCIALE HUUR- EN KOOPWONINGEN De wethouder benadrukt dat het ook belangrijk is om woningen beschikbaar te hebben voor de fase na een jongerenwoning. Bijvoorbeeld voor jongeren die willen samenwonen in een huur- of koopwoning en een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. "Voor deze groep zijn sociale huurwoningen en sociale koopwoningen aantrekkelijk," zegt hij. "De komende jaren wordt er veel gebouwd in onze gemeente. Circa 300 huur- en koopwoningen de komende twee jaar in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Het gaat om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. Houd hiervoor de gemeente website en sociale media in de gaten."

OP ZOEK Jongeren moeten er wel voor zorgen dat ze ingeschreven staan bij Woningnet. Want woningstichting Volksbelang en woningbouwstichting Cothen kunnen alleen huurwoningen toewijzen aan personen die bij Woningnet ingeschreven staan.