Meer mensen aan het werk

WIJK BIJ DUURSTEDE Het afgelopen jaar vonden ruim 500 bijstandsgerechtigden in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug (KRH) weer een baan. Dit is het totale resultaat van de Regionale Sociale Dienst (RSD) voor de vijf gemeenten waarvoor ze werkt. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden in de regio is zelfs met 0,6 procent gedaald. "Landelijk valt deze ontwikkeling op, in de meeste gemeenten groeit het aantal mensen in de bijstand nog steeds. Aangezien de RSD: ook als best draaiende sociale dienst uit de bus is gekomen, werpt de reorganisatie bij de organisatie dus vruchten af. Dat is mooi voor de inwoners die weer kansen hebben gekregen," bekijkt Jeroen Brouwer, wethouder Sociale Zaken.

ROL WIJKSE WERKPLAATS In alle vijf gemeenten in de regio KRH, te weten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, is het afgelopen jaar fors ingezet om meer mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen en uitkeringsonafhankelijk te maken. De gemeente Wijk bij Duurstede stelde vorig jaar extra geld ter beschikking waardoor de RSD mensen met een uitkering hierbij extra begeleiding kon bieden. Brouwer: "De Wijkse Werkplaats speelde hierin een belangrijke rol en kent een goed jaar. Zo hebben bijvoorbeeld 71 inwoners weer een fulltime baan en zijn dus niet meer afhankelijk van een uitkering. Daarnaast hebben 19 inwoners nu een parttime baan."

MEEDOEN Wethouder Brouwer is blij voor de mensen die nu weer werk hebben en daarmee zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook vrijwilligerswerk kan belangrijk zijn. "Betaald werk of vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste voorwaarden om mee te doen in de samenleving en om uit de armoede te komen. De ervaring leert dat het doen van vrijwilligerswerk de kans op betaald werk aanzienlijk vergroot," legt hij uit. Ook de samenwerking met lokale partners, zoals Stichting Binding, loopt goed. Samen organiseerden zij vorige week een bijeenkomst waar ruim 35 werkzoekenden voor uitgenodigd waren. "Er is gekeken naar de mogelijkheden om een stap vooruit te maken. De komende periode worden deze inwoners ondersteund om een volgende stap op de arbeidsmarkt te maken."

VOORBEELD Edwin (55 jaar) is een van de werkzoekenden die via de sociale dienst, in samenwerking met de Wijkse Werkplaats, weer een baan vond. "Hoe vaak ik ook solliciteerde, het lukte me maar niet om een baan te vinden. Via de Wijkse Werkplaats kreeg ik de kans om verschillende bedrijven te bezoeken en ben ik vervolgens op basis van een werkervaringsplaats drie dagen per week aan de slag gegaan. Dat beviel zo goed dat de organisatie mij na twee maanden een betaalde baan aanbood. Inmiddels werk ik al weer enkele maanden met veel plezier als projectmedewerker. Ik heb leuke collega's, ben lekker bezig, wordt gewaardeerd en verdien weer mijn eigen geld. Meer kan ik me op dit moment niet wensen."