• In 2017 kwam het cultuurfonds er bij

    Ali van Vemde

5 jaar Eigenwaiks Jeugdfonds: sport en cultuur voor ieder kind

WIJK BIJ DUURSTEDE Het komt vaker voor dan je denkt. Kinderen die niet mee kunnen doen bij een sportvereniging of een culturele activiteit omdat de financiële middelen ontbreken. Daarom is er het Jeugdfonds. Zo kan ieder kind meedoen met leeftijdsgenoten. Het Wijkse Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat vijf jaar en vierde dit op bescheiden wijze. Er werd bij deze gelegenheid afscheid genomen van voorzitter Marion Soons en van bestuurslid Jeanie Rol van Calverenbrouck en secretaris Jan Heijman.

Ali van Vemde

"Het initiatief voor een Jeugdfonds Sport & Cultuur kwam in 2014," vertelt voormalig voorzitter Marion Soons. "In die tijd speelde dat er steeds meer kinderen waren met een hoog BMI, in Wijk bij Duurstede hoger dan het landelijk gemiddelde. WijkNogLeuker wilde hier iets aan doen." Al snel werd contact gelegd met Jan Heijman, directeur van basisschool De Horn, die op school ook bezig was met gezond eten en bewegen. En niet te vergeten de betrokkenheid van de lokale serviceclubs, zoals Rotary en Lions. Nog steeds zijn scholen, sportverenigingen en cultuuraanbieders belangrijke partners. Ook de gemeente speelt een belangrijke rol: het Jeugdfonds Sport & Cultur is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid geworden.

VOORZITTER Een voorzitter was snel gevonden. Marion: "Ik heb veel met vitaliteit en wilde graag als onafhankelijk voorzitter hier iets voor betekenen. Eind 2014 was de feestelijke aftrap bij hockeyvereniging Dorsteti. Met de tomeloze energie in het bestuur hebben we veel kunnen bereiken. In 2017 is daar ook het cultuurfonds bijgekomen." Bij het landelijk Sportfonds is een goede aansluiting, maar als lokaal fonds zijn de lijntjes korter. In 2018 konden 90 kinderen en jongeren dankzij het Jeugdfonds meedoen met sporten of kunstzinnige activiteiten. "Helaas worden ruim 100 kinderen nog niet bereikt en dat is waar onze aandcht de komende jaren naar uitgaat," vertelt huidig voorzitter Connie Eli.

SIGNALEREN Om – het liefst – alle kinderen te bereiken, zijn tussenpersonen nodig. In 2017 leefden 736 huishoudens in Wijk bij Duurstede met armoede. Connie legt uit: "Bijvoorbeeld op scholen merkt de docent het als een kind niet mee kan op een schoolreisje. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij ZZP'ers als het even niet goed loopt, of structureel." Jan Heijman,: "Eigenlijk zie je het niet. Je merkt het pas als ouders de bijdrage niet kunnen betalen. Vaak worden vaste lasten eerst betaald en schiet sport er bij in. Maar kinderen willen er bij horen. Als je vriendjes en vriendinnetjes wel op voetbal of dansen kunnen, hoor jij niet bij de populaire groep. Dat is schrijnend. Daarom is het zo mooi dat we een sport- en cultuurfonds hebben, zo kunnen ook zij op een sportvereniging of een muziekinstrument spelen. Hierdoor gaan deuren open en dat is goed voor je zelfvertrouwen. Als je voor een dubbeltje geboren bent en je krijgt deze mogelijkheden, dan kun je ook een kwartje worden of een gulden. Kijk maar naar een aantal bekende sporters." Jan was met De Horn al langer bezig met bewegen. "Bij onze uitwisselingsschool in Sittensen werd eentiende marathon gelopen. Dat zijn wij ook gaan doen. Wij liepen eerst een rondje in De Geer en bij het kasteelpark, daarna op Mariënhoeve. Om meer aandacht te besteden aan sport en gezond eten zijn we gestart met 'Jong Wijk in Beweging'. Hieruit is het sportfonds voortgekomen." Ook wethouder Willem Joustra is blij dat we het in Wijk zelf doen. "Het is echt Wijks, wij doen dat liever zelf. Daar mogen we best trots op zijn. Het participatiebudget gaat zoveel mogelijk naar Stichting Binding. Zo is de betrokkenheid groter en is beter zichtbaar wat er gebeurt. De kracht van het intermediairsnetwerk is dat zij ziet waar iets extra's nodig is. Je moet er niet aan denken dat je hiervoor naar Zeist moet."

INTERMEDIAIRS De bijdragen worden aangevraagd door intermediairs; dit zijn vaak professionals uit de omgeving van een kind, zoals een leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, sociaal wijkteam of hulpverlener. Zij ontvangen de signalen en zijn een vraagbaak voor collega's, maken ouders alert en doen de aanvraag. De intermediair is professioneel betrokken bij het onderwijs, opvoeden en/of begeleiden van het kind. Het jeugdfonds betaalt de contributie, lesgeld en/of materiaal rechtstreeks aan de vereniging, club of school. Ouders kunnen zich ook zelf aanmelden bij bijvoorbeeld een docent of vertrouwenspersoon, maar kunnen niet zelf een bijdrage aanvragen.

Het Wijkse Jeugdfonds Sport & Cultuur wil de komende jaren nog meer kinderen en jongeren bereiken. Daarvoor zijn meer tussenpersonen nodig die een bijdrage voor kinderen kunnen aanvragen. Ook hoopt het jeugdfonds dat er nog meer aanvragen komen voor culturele en kunstzinnige activiteiten, naast de aanvragen voor sportieve activiteiten. Het bereik is de grootste zorg van de gemeente. Ook moeten ouders weten van het Jeugdfonds, bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn of gezinnen die vanwege levensgebeurtenissen in de knel zijn geraakt. Wil je ook intermediair worden, meld je dan aan met een mailtje. Alle informatie over het Wijkse Jeugdfonds Sport & Cultuur vind je op de website jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/wijk-bij-duurstede of mail naar wijkbijduurstede@jeugdfondssportencultuur.nl