Lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd

"We hebben de afspraak gemaakt dat vacatures van de gemeente op de site van werkbijduurstede.nl worden gepubliceerd. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om te zorgen dat ook projecten van de gemeente op de website terecht komen. Op deze manier kunnen we de lokale economie extra stimuleren," laat wethouder Jan Burger weten.Om dat mogelijk te maken, waren toch nogal wat voorbereidingen noodzakelijk: de gemeente is namelijk verplicht om bij het uitbesteden van werkzaamheden zorgvuldig te werk te gaan en zich te houden aan landelijke regels. De samenwerking met WerkbijDuurstede.nl betreft een pilot, die naar alle waarschijnlijkheid nog niet bestaat in Nederland. Hierdoor hebben de voorbereidingen lager geduurd dan van te voren was gehoopt.

Het goede nieuws is echter dat die voorbereidingen nu zijn afgerond en de gemeente en werkbijduurstede.nl zijn trots om aan te kondigen, dat het eerste gemeentelijke project waar lokale ondernemers op kunnen reageren voor 18 juli 2015 op de website van werkbijduurstede.nl wordt geplaatst. De precieze werkzaamheden worden op dit moment door de gemeente uitgewerkt en een aankondiging van het project wordt aangeleverd bij WerkbijDuurstede.nl, die de publicatie voor haar rekening neemt. Het is de intentie van de gemeente om na publicatie van het eerste project op de website van werkbijduurstede.nl hierop meerdere gemeentelijke projecten aan te kondigen. Na een half jaar wordt er vervolgens geëvalueerd en kan het project verder uitgebouwd worden.

"We willen uiteindelijk ook dat meer organisaties gaan meedoen, zoals de woningcorporaties en het onderwijs. Waar het om gaat, is dat lokale bedrijven een serieuze kans krijgen om in te schrijven op het werk hier en als ze daarvoor een goede offerte leveren, ook een serieuze kans krijgen op dat werk. Zo versterken we de lokale en regionale economie!" besluit Jan Burger.