• Anneke, Ellen en Patricia

    Autisme Wijk bij Duurstede

Lezing over autisme met de 'Geef me de 5' methode

WIJK BIJ DUURSTEDE Colette de Bruin, grondlegger van 'Geef me de 5, komt op 16 april naar ReviusWijk om een lezing te geven over autisme. Het wordt een avond voor ouders van kinderen met autisme, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven hiermee te maken krijgen, zoals leerkrachten, artsen en hulpverleners.

Ali van Vemde

Het onderwerp leeft. Al direct na de bekendmaking stroomden de aanmeldingen binnen en al snel was de zaal volledig uitverkocht. Colette de Bruin weet in haar boeken, o.a. 'Geef me de 5' en 'Dit is autisme' helder te verwoorden hoe iemand met autisme informatie verwerkt en wat iemand nodig heeft. Dit maakte ook indruk op Anneke, Ellen en Patricia, die enkele lezingen bezochten en naar aanleiding daarvan het initiatief namen om Colette de Bruin uit te nodigen.

OVERLEVEN Anneke en Patricia zijn zelf ouders van kinderen met autisme en weten alles over de jarenlange worsteling van hun kinderen. "Ze zien de wereld anders en ervaren prikkels heftiger. Hierdoor leeft het kind voortdurend onder spanning. Dit kan gedragsproblemen geven of juist zorgen voor onzekerheid en depressiviteit bij het kind. Alle leuke en normale dingen zoals verjaardagen en Sinterklaas gaan niet normaal en leuk. Dat heeft een enorme impact op het hele gezin. En uiteindelijk zijn we daarin hulp gaan zoeken.Met de 'Geef me de 5' methode was er binnen een paar maanden een andere sfeer in huis." Daarom deze avond voor ouders die een kind hebben met autisme, maar ook voor mensen die vanuit hun beroep hiermee moeten omgaan. Zoals de leerkracht, de huisarts, de hulpverlener of sportvereniging. Colette de Bruin kan worden gezien als een tolk, ze legt uit hoe belangrijk het is dat ouders, leerkrachten en hulpverleners naast elkaar en samen door de ogen van het kind gaan kijken. Het kind zal zich begrepen voelen. Pas dan lukt het om bepaalde gedragingen te doorbreken door aan te bieden wat wel kan of mag. Anneke: "Wij begrijpen nu hoe het werkt in het hoofd van onze zoon en wat hij nodig heeft om te functioneren." Patricia vult aan: "Een kind met opvallend gedrag wil niet stout zijn, maar vanuit onzekerheid en onduidelijkheid raakt het kind overprikkeld en gestresst. Als je de signalen kan herkennen kan je zo veel betekenen voor het kind. Dan gaat het kind van overleven naar leven. "

ORGANISATIE "Wij wilden een laagdrempelige bijeenkomst speciaal voor mensen uit deze omgeving," vertellen Anneke en Patricia. Om hen te helpen bij de organisatie werd Anneke's zus Ellen ingeschakeld. Ellen: "Ik werk in het basisonderwijs en ook op school krijgen we hier mee te maken. Het is fijn om te weten hoe je daar het best mee om kan gaan." Dat er zoveel reacties zouden komen hadden ze niet verwacht. "Autisme is nog steeds soms een taboe en dat moet er af. Ook deze kinderen willen er bij horen." Dankzij sponsors en hulp van de gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding is het mogelijk om dit te organiseren. "De zaal is al vol, maar we raden mensen die hier meer over willen weten aan naar een van de lezingen van Colette de Bruin te gaan.