• Marleen Weinholt en Martin Vastenhout in het Vikinghuis

    Ali van Vemde
  • Museum Dorestad aan de Muntstraat

    Ali van Vemde

Laatste kans om te kijken bij Museum Dorestad

WIJK BIJ DUURSTEDE Het is zover! Nog anderhalve week en dan gaan de deuren echt dicht. Rond 16.00 uur op zondag 1 oktober heeft Wijk bij Duurstede even geen museum meer. Dat is jammer, maar er komt wel een prachtig nieuw, modern museum voor terug. Marleen Weinholt en Martin Vastenhout van Museum Dorestad nemen ons mee in het verleden van het museum en in een vooruitblik. Het is zeker niet zo dat het bestuur en de vrijwilligers deze periode stil zitten. Er is nog heel veel werk te verzetten.

Ali van Vemde

Wijk bij Duurstede heeft al ruim 90 jaar Museum Dorestad. Het begon met het bezoek van J.H. Holwerda van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in de jaren twintig van de vorige eeuw, die de notabelen inspireerde een museum op te richten. Objecten uit de Dorestad periode, maar ook uit latere periodes werden tentoongesteld in slot Duurstede. De officiële opening van het 'Kantonnaal en Stedelijk Museum' vond plaats op 15 oktober 1926.  In 1975 wordt het museum aan de Volderstraat ingericht met een permanente expositie 'Dorestad, een beeld van een opgraving.' Lisette le Blanc wordt in 1985 als conservator aangesteld en de naam van het museum verandert in Museum Dorestad. In 2000 verhuist het museum naar herenhuis Amstelwijck aan de Muntstraat.

SLUITING Rond 2013 dreigt het museum haar deuren te moeten sluiten. De locatie ligt uit de loop en er komen minder bezoekers. Martin Vastenhout: "Met het vertrek van de Kastelenstichting uit het oude gemeentehuis kwam deze als nieuwe locatie in zicht. En zo is het balletje gaan rollen." Plannen werden gemaakt en nu is gaat definitief het museum aan de Muntstraat sluiten. Met een hapje en een drankje zal rond 16.00 uur op 1 oktober de deur definitief dicht gaan. Ook wordt dan afscheid genomen van enkele vrijwilligers die in het nieuwe museum niet terugkeren. 

EDUCATIE Op een tijdelijke plek zal een ruimte worden ingericht waar vrijwilligers elkaar kunnen treffen en waar het educatie programma voor de scholen door kan gaan. Marleen: "Hier willen we ook het Vikinghuis opbouwen, zodat het aantrekkelijk blijft om te komen." Ook de winkelactiviteiten gaan door, al is het in afgeslankte vorm. Bij de VVV zal hiervoor een vitrine worden ingericht."

TOEKOMST Als eind september de gemeenteraad financieel heeft toegestemd dan kan er daadwerkelijk worden begonnen met het uitwerken van het nieuwe ontwerp waarbij ook de kerk wordt betrokken. "Het gaat heel mooi worden. Met ons bestuur, bestaande uit zeven mensen en onze sterke vrijwilligers gaan we er iets moois van maken." Stil zitten, dat zit er niet in. Er zal heel wat werk verzet moeten worden de komende tijd. Martin: "We zijn nu druk met twee musea. Er zullen gesprekken met fondsen volgen, we gaan samen met Procurios een website realiseren, plannen uitwerken en zorgen voor publiciteit. Er zullen acties komen voor crowdfunding. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het kopen van een bankje in het filmzaaltje. Samen willen we het museum naar een hoger niveau brengen en dat lijkt te gaan lukken."