• Gerrie Pels, Jos Overdevest en Karin Boers

    Ali van Vemde

Drie bestuursleden Wijks Atelier nemen afscheid

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens een informele bijeenkomst bij voorzitter van het Wijks Atelier, Lianne Peters, werd afscheid genomen van enkele bestuursleden. Karin Boers, Jos Overdevest en Gerrie Pels stoppen met hun bestuurstaken. Maar ze blijven het Wijks Atelier een warm hart toedragen.

Ali van Vemde

GERRIE PELS Door de oproep van Stichting Binding in het Wijks Nieuws voor een administratieve kracht op vrijwillige basis kwam Gerrie Pels in 2014 in aanraking met het Wijks Atelier. Na een kennismakingsgesprek nam ze de cursusadministratie op zich. Haar ervaring op het administratieve vlak kon ze hiervoor goed inzetten. Gerrie begon met het verzorgen van de volledige cursistenadministratie. Omdat er enige tijd moeilijk een penningmeester te vinden was, ging ze ook, zolang dat nodig was, de financiën er bij doen. Het prettige van dit werk vindt ze dat het allemaal vanuit huis kan. "Het is leuk om zo contacten te onderhouden. Alles verliep via e-mail en ik vind het prettig om op papier goed te verwoorden wat je bedoelt. In het begin verliep alles handmatig, na een jaar kwam Rob Neleman die zorg heeft gedragen voor de website. Nog steeds is het een aardige klus. De cursisten schrijven zich in op de website en dan moeten er machtigingen afgegeven worden. Soms gaat een cursus niet door vanwege te weinig aanmeldingen (minimaal zeven aanmeldingen) en dan moet het worden geretourneerd. Doordat de laatste jaren subsidies van de gemeente niet meer worden gegeven, behalve voor de cursussen voor kinderen, valt het niet mee om tegen een redelijke prijs een cursus aan te bieden." Gerrie heeft het werk met heel veel plezier gedaan. "Het is een team enthousiaste vrijwilligers en dat al 25 jaar lang. In november viert het Wijks Atelier dit jubileum." Nu zijn er andere zaken die aandacht vragen, zoals de zorg voor ouders en het oppassen op de kleinkinderen. Gerrie is blij dat ze haar werk heeft kunnen overdragen aan Margreet Gravestein.

JOS OVERDEVEST Veel mensen kennen hem van zijn vrijwilligerswerk voor Amnesty, maar ook bij het Wijks Atelier is Jos een aantal jaren actief geweest. In 2001 kwam Jos in Wijk bij Duurstede wonen en volgde een cursus 'kennismaken met schilderen'. Sinds die tijd schildert hij elke week. Hem werd gevraagd voorzitter te worden, maar omdat hij de organisatie niet goed genoeg kende wilde hij liever secretaris worden. Hij stuurde de werkgroep inhoud aan, waarbij hij zich er voor heeft ingezet om nieuw aanbod te creëen. "Dit is helaas niet altijd gelukt, want er moeten wel voldoende aanmeldingen zijn." Een belangrijke bijdrage heeft hij ook geleverd aan de samenwerking met basisscholen en het voortgezet onderwijs, onder andere met het creatieve atelier voor vluchtelingenkinderen. Basisschool De Horn deed mee en hier keken de kinderen naar hun leven. Hoe was het en hoe is het nu je in Nederland woont? Erg leerzaam, ook voor de Nederlandse kinderen. Deze bijeenkomsten zijn begeleid door docent Hiu Jen Lai. Jos: "De scholen zijn enthousiast over het project, maar helaas is het niet altijd in te passen in het lesprogramma. Als dit een vervolg heeft, zou ik er graag mee door gaan." Voor het 20-jarig jubileum van het Wijks Atelier realiseerde hij samen met Karin Boers de Ruisdaelroute, een 200 meter lange tegelroute tussen Molen Rijn en Lek en de fundamenten van de oorspronkelijke molen van Ruisdael. Jos: "Ik heb het nu zes jaar gedaan en je moet oppassen dat je niet in herhalingen valt. Het is goed als er nieuwe mensen komen. De tijden veranderen en de komende jaren zullen veranderingen worden doorgevoerd die passen bij deze tijd. We moeten ons wel realiseren dat cultuur toch heel belangrijk is en blijft. We merken dat bijvoorbeeld aan de belangstelling voor masterclasses."

KARIN BOERS Vanaf de oprichting van het Wijks Atelier in 1995 is Karin Boers betrokken als docent, maar op de achtergrond ook bij tal van andere zaken. Na haar opleiding bij de Aki in Enschede gaf ze al les aan huis. Ze woonde toen pas in Wijk bij Duurstede en al snel ging ze les geven in de ruimte boven het oude stadhuis. Toen ze daar niet konden blijven verhuisden ze naar het Feuniksgebouw. Er was toen een tekengroep, een groep kunstenaar en een groep die kon organiseren. En zo was daar het Wijks Atelier. In het begin zat Karin lange tijd in het bestuur. "Volgens de statuten zaten er in het bestuur altijd docenten." Karin is docent beeldende vorming, geeft schildercursussen aan volwassenen en kinderen, organiseert kunstprojecten op scholen en ontwikkelt kunstprojecten. Samen met Jos Overdevest realiseerde ze de Ruisdaelroute. Karin stopt met haar werk in het bestuur, maar blijft als docent schildertechnieken. "Naast het zelf schilderen haal ik ook veel inspiratie uit het werken met de cursisten. Deze combinatie bevalt mij heel erg goed. Ik wil de cursisten ook echt iets leren over kunst, het is niet alleen maar een gezelligheidsclubje. Het moet wel wat meer worden dan alleen een plaatje naschilderen." In september gaat Karin naar Corsica om te schilderen, vanaf de herfstvakantie gaat ze weer cursussen geven bij het Wijks Atelier. Nico Heilijgers neemt het eerste deel van de cursus over. "Ook voor de cursisten is het leuk om af en toe les te krijgen van andere kunstenaars."

Meer weten over het Wijks Atelier en het aanbod van cursussen: www.wijksatelier.nl