• De kastanjeboom

    Ali van Vemde

Kastanjeboom blijft zolang mogelijk staan

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 15 januari vond een onderzoek plaats aan de paardenkastanje op de Markt in Wijk bij Duurstede. Het gaat om een oude kastanjeboom met een aantal gebreken. Ook heeft de boom kastanjebloedingsziekte. Op basis van het onderzoek is er geen directe aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen. Vanwege het beeldbepalende karakter van de boom is het plan om de boom zo lang als mogelijk te laten staan.

CONDITIE GAAT ACHTERUIT De boom gaat geleidelijk in conditie en houtkwaliteit achteruit ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2016. Om de belasting op de verzwakte stam en stamvoet af te laten nemen, is daarom wel specifiek snoei nodig op het verkleinen van de boomkroon. Door deze snoei kan de boom weer een aantal jaren veilig blijven staan.

ONDERZOEK Aan de hand van verschillende methodes is de boom deskundig bekeken. Naast een visuele inspectie is een houtkwaliteitsonderzoek gedaan waarbij de boom van binnen is bekeken en onderzocht. Ook is een stabiliteitsonderzoek gedaan. Hiermee is de breuksterkte van de boom bepaald en hoe goed de boom is verankerd in de bodem.

LEVENSVERWACHTING ONDUIDELIJK De boom blijft onder extra controle om de achteruitgang van de boom in de gaten te houden. De boom heeft kastanjebloedingsziekte wat een uiterst grillig verloop heeft. Hierdoor blijft ondanks uitgebreid onderzoek het niet mogelijk een goede uitspraak te doen over de levensverwachting van de boom.