• De nu nog met kinderen gevulde scholen zijn op 5 oktober leeg. De leerkrachten staken voor beter onderwijs door minder werkdruk en meer salaris.

    Marijke Dekker

Juffen en meesters staken

WIJK BIJ DUURSTEDE Lege schoolpleinen, lege lokalen. Het zal een vreemd gezicht zijn, als op donderdag 5 oktober basisschoolleerkrachten massaal staken Alle basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn die dag gesloten. Daarbij gesteund door hun schoolbesturen. Om de landelijke oproep kracht bij te zetten: meer geld, minder werkdruk. En dus beter onderwijs, stellen de actievoerders.

 

Marijke Dekker

 

Basisschoolleerkrachten leggen op 5 oktober massaal hun werk neer. De landelijke staking is een initiatief van de organisatie 'PO in Actie!'. Ook alle Wijkse, Cothense en Langbroekse basisscholen zijn die dag gesloten. Het merendeel van de leerkrachten staakt, een deel doet niet mee, en werkt die dag thuis. Een delegatie gaat naar Den Haag om daar het signaal kracht bij te zetten. Chantal van Heusden, leerkracht van De Horn: "Als je je stem nu niet laat horen, moet je niet meer gaan zeuren over de werkdruk en je salaris. Thuis blijven zitten is voor mij dan ook geen optie."

Doel van de staking is aandacht te krijgen voor beter onderwijs door minder werkdruk en meer salaris. Basisschoolleerkrachten verdienen meer, zegt ook Suzan Wiegers-Vernooij, leerkracht van obs Piet de Springer in Langbroek. Ze vindt de toezegging van 270 miljoen onvoldoende. "We hebben het gevoel afgescheept te worden met een mini-salarisverhoging die het grote verschil in salaris met voortgezet onderwijs niet echt verkleint. We doen dit vak met ons hart en met veel plezier, maar als je het verschil in salaris bekijkt, lijkt ons werk een hobby of bijbaantje."

 

MEER LOON De toegezegde 270 miljoen euro betekent een loonsverhoging van circa 3%.  Een druppel op een gloeiende plaat, vindt Henny Sikken, voorzitter College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede, de koepel van de vijf openbare scholen in de gemeente, die de actie onder het motto 'kwalitatief goed basisonderwijs heeft een prijs' ondersteunt. "Het verschil met het VO - nu 12% - blijft te groot. Een goede salariëring is ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het beroep. De instroom in de lerarenopleiding is al jarenlang dalend en er dreigt een tekort aan leraren. Overheid en onderwijsveld streven naar meer academische leraren. En meer full-timers voor de klas. Dit lukt nu niet omdat het salaris voor een kostwinner te laag is en er te weinig loopbaanperspectief is."

 

MINDER WERKDRUK Ook minder werkdruk is een eis. Kleinere klassen, meer ondersteuning, meer tijd om lessen voor te bereiden. Wiegers: "We werken hard en veel. Naast het lesgeven besteden we veel uren aan administratie en aan het organiseren van activiteiten. We zijn veel avonden op school en er zijn veel extra activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst. Natuurlijk moeten we deze feesten blijven organiseren, maar ze vallen in een erg drukke periode van rapporten schrijven, plannen evalueren en oudergesprekken voeren. Om de werkdruk te verlagen, heeft het Rijk geadviseerd de taken te spreiden, maar we kunnen Sinterklaas en Kerst niet verplaatsen."

Sikken knikt: "Leraren staan 930 uur voor de klas. Plus zo'n 375 uur voorbereiden en nakijken. Dan is er te weinig tijd over voor andere taken die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen, zoals werkontwikkeling, werkoverleg, afstemming, overdracht. Er is geen geld voor conciërges en administratieve krachten. Dit zijn juist functies die taken weg kunnen nemen bij leraren en dus voor minder werkdruk kunnen zorgen. Leerkrachten moeten zelf hun lokaal vegen. Dat is in het VO ondenkbaar."

 

POT GELD Bij de schoolbesturen ontbreekt het geld om aan de eisen tegemoet te komen. Sikken: "Wij hebben geen invloed op de inkomsten. Die worden door de overheid bepaald. De financiering is onvoldoende om de gestelde taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren. We besteden het geld zo efficiënt mogelijk. Zo'n 85% is gelabeld voor de salarissen. En er gaat geld naar zaken zoals ICT, digiborden, huur, schoonmaak, administratie. We zijn een kleine organisatie met een kleine overhead. En uit onze reserve, een buffer die jaarlijks afneemt, kunnen we geen structurele inzet bekostigen."

 

SCHOUDER AAN SCHOUDER Een dag staken is in het basisonderwijs uniek, een staking die ondersteund wordt door de schoolbesturen - de werkgevers - zo mogelijk nog unieker. Sikken: "We zijn het eens met het doel: beter onderwijs. Daarvoor is meer geld nodig. Het is goed om schouder aan schouder in actie te komen. Onderwijs is een basisvoorziening die van goede kwaliteit moet zijn. Het initiatief is van de leraren. Het signaal van ons beiden. Nederland wil tot de top van de wereld behoren. En dat kan ook, mits het onderwijs van uitstekende kwaliteit is. Het is een mooi vak. Een vak om trots op te zijn. Meer leraren, beter opgeleide leraren, minder werkdruk, minder taken, meer tijd voor het kind!"