• De organisatoren van de Veteranenbijeenkomst

    Ali van Vemde
  • De presentatie van B. van der Burg over de Invictus Games en Stichting Return to Base

    Ali van Vemde

Jaarlijkse veteranenbijeenkomst

WIJK BIJ DUURSTEDE In het Huis van de Gemeente werd vrijdag, in samenwerking met de veteranen uit de gemeente, de jaarlijkse veteranenbijeenkomst georganiseerd. Een avond waarop veteranen, onder het genot van een hapje en drankje, kunnen bijpraten en ervaringen kunnen delen.

BLAUWE HAP De veteranen aten met elkaar de zogenaamde 'blauwe hap'. De heer B. van der Burg vertelde over zijn deelname aan de Invictus Games, dit najaar in Australië en over de Stichting Return to Base. Deze stichting beoogt gewonde, geblesseerde of door ziekte invalide geraakte (oud) Defensie medewerkers samen te brengen in een sportieve setting en laat lotgenoten kennismaken met voor hen nieuwe sporten, waarin zij hun talent kunnen ontdekken. De nadruk ligt op 'het leven na uitzending/na uitgezonden zijn'.

TRADITIE De jaarlijkse veteranenbijeenkomst vond traditiegetrouw plaats in het Huis van de Gemeente. Normaliter is dit voorafgaand aan de landelijke Veteranendag (dit jaar op 30 juni). Dit jaar is ervoor gekozen om na de zomer samen te komen. Het gemeentebestuur draagt de (lokale) veteranen een warm hart toe en wil zo haar grote waardering laten blijken voor hun inzet in oorlogs- en/of vredesoperaties, ten bate van onze vrijheid, waar ook ter wereld. In zijn toespraak roemde burgemeester Tjapko Poppens de teamspirit en kameraadschap en bedankte hij de heer Van der Burg voor zijn presentatie over de Invictus Games, waar ook de Wijkse Esther Frijlink aan deelneemt. "Met deze avond willen wij onze erkentelijkheid en respect tonen."

ACTIVITEITEN Dit jaar organiseerde het lokale veteranencomité diverse gastlessen op basisscholen. Verhalen over uitzendingen voor Defensie, over vrede en vrijheid stonden centraal. De gastlessen werden met enthousiasme ontvangen. Ook nemen Wijkse veteranen actief deel aan de activiteiten in het kader van de herdenking op 4 mei.