Inspiratieavond Houten Kantelt succesvol

HOUTEN - Vorige week maandag 8 juni heeft de Stichting Houten Kantelt een succesvolle start gemaakt in DeKrachtFabriek aan de Putterhaag. Tijdens de Inspiratieavond zijn drieëntwintig vrijwilligers, op één na allemaal inwoners van de gemeente Houten, samengekomen en enthousiast aan de slag gegaan.

"We hadden twintig aanmeldingen en twaalf als 'misschien' genoteerd", vertelt Hendrik-Jaap Batenburg, initiatiefnemer van deze maatschappelijke beweging. "Dat we dan uiteindelijk op zo'n avond in deze super drukke tijd met een aantal 'last minute' afzeggingen toch met drieëntwintig personen de kick-off meemaken, vind ik een prachtige start. Daarnaast waren er inwoners die via e-mail lieten weten dat ze oprecht interesse hebben om mee te doen, maar niet konden komen".

De deelnemers namen eerst kennis van de achtergrond van dit kantelinitiatief. Hendrik-Jaap: "Op grond van eerdere publicaties, onder andere in dit blad, en aandacht via HoutenFM wisten de meesten al aardig waar het over gaat. Gelukkig maar, want ik wilde echt een 'doe'-avond en geen praatavond. Als conclusie neem ik echter wel mee dat een aparte lezing over Houten Kantelt en hoe het programma precies in elkaar steekt zeker in een behoefte kan voorzien."

Belangrijk punt voor Houten Kantelt is de verbinding tot stand te brengen met alle andere initiatieven binnen de gemeente om dubbel werk te voorkomen, om mensen en initiatieven met elkaar in contact te brengen en om, daar waar mogelijk en gewenst, samen op te trekken. "De versnippering van inwonersinitiatieven is een probleem dat momenteel binnen alle steden en dorpen optreedt", aldus Hendrik-Jaap. "Dat is ook wel begrijpelijk. Vaak start het met een idee dat door een individu of een groepje wordt omgezet naar een vorm, veelal een coöperatie, stichting of een vereniging. Of soms niet eens geformaliseerd. Vaak gebeurt dat geïsoleerd van andere inwonersbijdragen. Houten Kantelt wil hier de verbinding op aangaan."

De avond vervolgde voor de deelnemers met een lijst van zo'n slordige dertig duurzaamheidsthema's waaruit een keus moest worden gemaakt om focus te bereiken. Dit resulteerde in vijf thema's: Afval, Leren, Mobiliteit, Spiritualiteit, Voeding. Met flip-overvellen en stapels Post-It's werden ideeën en voorstellen ingebracht. Hendrik-Jaap: "De groepjes hadden drie taken: verkennen, presenteren en de eerste actie benoemen. En ze moesten die verkenning binnen twintig minuten uitvoeren! Dat creëert momentum en maakt energie vrij. En heel veel enthousiasme en vrolijkheid."

De groepjes presenteerden hun vondsten aan elkaar waarbij ook de eerste concrete vervolgacties aandacht kregen. "Dat geeft elk groepje een kick-start", aldus Hendrik-Jaap. "Het is goed om meteen iets te hebben waarmee je concreet aan de slag kunt." Hij vervolgt: "De themagroepjes gaan de komende weken gebruiken om fysiek bij elkaar te komen en verder uit te diepen wat ze wel en niet gaan aanpakken."

Ook aan zichtbaarheid binnen de gemeente wordt gewerkt onder andere via een website en de Facebook-groep 'Houten Kantelt'. "In principe kan iedereen daaraan deelnemen, want het is een openbare FB-groep", aldus Hendrik-Jaap. "Berichtjes en discussies krijgen daar een plek. De projecten van de themateams kunnen te zijner tijd op de website worden gevolgd. Je kunt dan zien waaraan wordt gewerkt, wie er aan deelnemen, waarom ze dat doen en wat ze wanneer bereikt willen hebben."

Op 8 juli 2015, van 20:00 uur tot 22:00 uur, geeft Hendrik-Jaap Batenburg een lezing in DeKrachtFabriek, Putterhaag 2, over Houten Kantelt en alle (32!) duurzaamheidsthema's waaraan zal worden gewerkt. Aanmelden kan via telefoonnummer 06 - 537 006 36 of e-mail: info@houtenkantelt.nl.