• Uitbreiding van de parkeerplekken bij het Walplantsoen (archief)

    Ali van Vemde

Ingezonden brief; bewoners dragen oplossingen aan voor effectief parkeerbeleid

Herhaaldelijk worden nieuwe plannen gelanceerd voor het algehele parkeerprobleem zonder het nu eens en voor altijd goed op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat er zich geen wezenlijke problemen voordoen bij het parkeren in de binnenstad. Het probleem doet zich enkel voor tijdens evenementen, doordat weinig gebruik wordt gemaakt van het parkeren op het evenemententerrein, dat te ver van de binnenstad af ligt. Onder andere platform 'Schil met Pit', de stichting Wijkse Stadshaven, de winkeliersvereniging denken mee en maken zich sterk om dit probleem in één keer op te lossen.

Steeds opnieuw komen bewoners en politiek met alternatieven om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijker te maken, waarvan ook het parkeerbeleid deel uitmaakt.

Wijkse Stadshaven heeft in de periode 2015-2018 tellingen gehouden in en rondom de binnenstad. Ook als de Markt bezet is door activiteiten (woensdagmarkt of kermis), blijkt het tekort aan parkeerplaatsen mee te vallen.

Om voor eens en voor altijd tot een gedegen parkeervisie te komen bieden Schil met Pit, Wijkse Stadshaven en de winkeliersvereniging oplossingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen georganiseerd in en rond het kasteel, en andere evenementen in de binnenstad. In het eerste geval zou gebruik kunnen worden gemaakt van de ruimte die er reeds is, en van de ruimte die straks vrij komt bij de gemeentewerf, die is immers op loopafstand van het kasteel. De gemeentewerf zal over niet al te lange termijn (uiterlijk twee jaar) verhuizen. Hier kunnen 40 auto’s worden geparkeerd. Dat zou in de behoefte van de exploitant van het kasteel kunnen voorzien. Bezoekers van bruiloften en partijen hoeven dan geen gebruik meer te maken van de parkeergelegenheid bij de molen.

Wat betreft de parkeermogelijkheden in de binnenstad zijn er al in 2004 door het Bouwfonds bij de ontwikkeling van het Veilingterrein toezeggingen gedaan voor extra parkeergelegenheid. Deze hebben helaas niet geleid tot concrete daden. Nu doet zich weer een unieke mogelijkheid voor bij de bouw van appartementen tegenover het Huis van de Gemeente, op de plaats van het oude postkantoor, de bibliotheek en mogelijk zelfs het terrein van de RABObank. Door het aanwezige niveauverschil ter plaatse kan hier vrij eenvoudig parkeergelegenheid worden gerealiseerd onder de geplande bebouwing. Die gelegenheid zou voor ten minste 100 extra parkeerplekken, naast parkeergelegenheid voor bewoners, voorwaarde moeten zijn in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. Een unieke oplossing wat betreft parkeerplekken voor bezoekers aan evenementen (eventueel zelfs tegen betaling). Schil met Pit wil dat de gemeente duidelijkheid schept in de plannen en een toelichting geeft in welk stadium deze plannen zich bevinden.

Platvorm "Schil met Pit" : Paul Heijmans (WijksNieuws kortte deze brief iets in)