Ingezonden brief

Rapport Bosscherwaarden

Wat een neprapport van de Vereniging Natuur en Milieu over de Bosscherwaarden. Welke projecten hebben ze bezocht in die 150 uur dat ze eraan besteed hebben? Zeker niet; ontzandingsgebied "Over de Maas"bij Alphen, of Redichemse waard bij Culemborg. De rechter heeft slibstort bij die laatste verboden.

Slibstort uit het buitenland is heel slecht te testen op vervuiling, zelfs op kankerverwekkende stoffen.Het kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid en recreëren wordt onmogelijk gemaakt. Baggerbedrijven krijgen betaald om "nieuwe natuur te creëren"door diepe plassen te verondiepen met slib uit het buitenland.

De boeren in de Bosscherwaard en Utrechts landschap zijn 100 hectare grond kwijt en leven 20 tot 30 jaar in een bouwput!

Belachelijk om een carnavalsoptocht als graadmeter voor de publieke opinie te misbruiken. Carnaval is overdrijving, je gebruikt het plaatselijke nieuws om het te parodiëren. Dat is de lol van carnaval. De "frappante" conclusie van de Vereniging, dat wanneer een project een maal gestart is er nergens meer een wanklank  over overlast is, is kleinerend tegenover de tegenstanders, als er niets meer aan te doen is houden ze hun mond wel.

Ik ben en blijf een tegenstander. Laten we zuinig zijn op onze mooie rivier en waardevolle natuur.

Roel Tijhof