Informatie bijeenkomst Parkinson

Er zijn verschillende gastsprekers die u op de hoogte zullen brengen van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied: ergotherapeut Mandy Derksen, geriatriefysiotherapeut en ParkinsonNet coördinator Jolien Netjes, logopediste Peggy Op den Camp en apotheker Klaas Kooistra. Karen Spierenburg zal aanwezig zijn vanuit het Steunpunt Mantelzorgers van Stichting Binding.

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld via s.vrolijk@stichting-binding.nl