Lezing historische kring Tussen Rijn en Lek

WERKHOVEN Op dinsdag 26 november 2019 organiseert de historische kring Tussen Rijn en Lek een lezing onder de titel: De eerste Wereld oorlog in de provincie Utrecht. De historische kring heeft Jos van Raan bereid gevonden een lezing te houden over wat in veel landen 'de grote oorlog' wordt genoemd; de eerste Wereld Oorlog, 1914-1918, waarin Nederland neutraal bleef.

Jos van Raan, expert wat betreft dit bijzondere tijdperk, is al vele jaren bestuurslid van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Voor de gemeente Ede schreef hij 'Het Oude stort ineen, de tijden kenteren', Ede in de jaren van de Grote Oorlog (Historische Cahiers, 2014). Hij recenseert boeken over geschiedenis en is bestuurslid van Museum de Casteelse Poort in Wageningen, waar hij in 2014 de tentoonstelling 'Achter ons roffelt de oorlogstrom' over de Eerste Wereld oorlog in Wageningen heeft opgezet. Jos is tevens mede samensteller en redactielid van de boeken Gelderland, Utrecht en Drenthe. Overijssel wordt begin 2020 verwacht. Deze boeken maken deel uit van een reeks provincie- en stedenboeken over plaatselijke gebeurtenissen in de Eerste Wereld oorlog en zijn uitgegeven door Aspekt uit Soesterberg. Veel auteurs hadden hun bijdragen al eerder gepubliceerd in tijdschriften van historische verenigingen.

In deze lezing staat de Eerste Wereldoorlog centraal. Een vreselijke gebeurtenis, maar ook een met grote gevolgen voor de wereld na deze oorlog. De kaart van Europa werd opnieuw getekend en de enorme frustratie van de Duitsers door de vernederde bepalingen in het verdrag van Versailles kwam tot uiting in een oorlog twintig jaar later die nog vernietigender was dan de vorige. De Koude Oorlog en niet te vergeten de huidige problemen in het Midden-Oosten komen voort uit het verleden.

Als de wereld in brand staat, kan het niet anders dan dat ook in het neutrale Nederland grote problemen ontstonden: mobilisatie, vluchtelingen, schaarste aan primaire levensbehoeften en aan het eind van de oorlogsjaren de dreiging van een revolutie.

Jos gaat u voor de pauze vertellen hoe de Grote Oorlog is ontstaan; wie waren de schuldigen en waarom. Hadden de grote mogendheden uit het begin van de 20ste eeuw misschien wel belang bij een (beperkte) oorlog? En wat heeft de oorlog van 1870 hiermee te maken? Na de pauze staan Nederland en Utrecht centraal. Wat is er in deze provincie en haar hoofdstad gebeurd? Het bekendste feit is misschien wel de vlucht van de Duitse keizer naar Amerongen. En wanneer Nederland toch bij de oorlog betrokken zou raken, zouden de forten rond Utrecht een belangrijke rol gespeeld hebben.

De lezing vindt plaats in Het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis. De historische kring wil graag dat zoveel mogelijk mensen de lezingen bij kunnen wonen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!