• Pim Schipper (geruit overhemd) geeft uitleg.

    Wes Janssen

Herstel kerkorgel vordert

WIJK BIJ DUURSTEDE Drie groepen belangstellenden bezochten zaterdag eerst de Grote Kerk waar Sjoerd Vredenburg een presentatie gaf over de vorderingen van de restauratie van het Engelse kerkorgel uit 1883. Daarna kon men zelf in de werkplaats van meubelmaker Arjan de Wit in Langbroek het voorlopige resultaat aanschouwen. Het orgel, dat in 2016 werd gedemonteerd in het kerkje van Bishop Auckland is grotendeels gerestaureerd en zal vanaf nu worden opgebouwd in de Grote Kerk. "We zijn al met een bus enthousiaste orgelfanaten naar Schagen geweest om te horen hoe een dergelijk orgel klinkt", vertelt Bram van Kooten, een van de bezoekers die gek is op kerkmuziek en orgels.

Wes Janssen

KANTELPUNT "Nu de restauratie deels naar de kerk verplaatst is, komt er een kantelpunt in dit project", aldus Sjoerd Vredenberg, voorzitter van de Stichting Concerten Grote Kerk (SCGK). "Eerst waren we van plan het orgel helemaal in Langbroek weer op te bouwen, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het beter in fasen weer op kunnen bouwen in de kerk." Er is veel tijd besteed aan het maken van het ontwerp en het plannen van het werk en vanaf voorjaar 2017 is er daadwerkelijk met het handwerk begonnen. Ondanks de geringe publiciteit die aan deze open dag besteed is, blijken vele orgelliefhebbers deze ambitieuze onderneming te volgen, gezien het aantal belangstellenden. "Net zoals de bouw van het Vikingschip blijkt de herbouw van een dergelijk orgel populair bij onze inwoners", volgens Sjoerd. Het is de bedoeling om de bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering en er zullen nog meer activiteiten volgen om dit te bewerkstelligen.

RESTAURATIE Het orgel, gebouwd door Harrison & Harrison, is tot nu toe vooral verder afgebroken, schoongemaakt en gerepareerd. Alle 152 houten pijpen zijn inmiddels nagekeken, de barsten zijn hersteld en de leertjes zijn vervangen. In totaal zitten er meer dan 1000 pijpen in het orgel, naast de houten exemplaren ook nog meer dan 800 metalen pijpen van een legering met lood, zink en tin. "We gebruiken zoveel mogelijk het authentieke hout maar moeten soms ook wat vervangen, daarom gaan we het oude hout met nieuwe technologie (minder milieubelastend) ontdoen van oude verflagen zodat het niet van kleur en structuur verschilt", vertelt Sander Booij, zelfstandig orgelmaker en vrijwilliger in dit project. "We werken met oude materialen zoals "hazenlijm", gemaakt van hazen-en konijnenhuiden, en "rode bolus", een substantie die ook wordt gebruikt om zeilen van molens winddicht te maken", volgens Pim Schipper, kerkorganist en enthousiast vrijwilliger bij de bouw. "En de toetsen gaan we natuurlijk beleggen met rundbeen in plaats van met ivoor, dat een bedenkelijke reputatie heeft."

ADOPTEREN Ten behoeve van de fondsenwerving is er een mogelijkheid om een orgelpijp te adopteren voor een bedrag van 50 euro. Er zijn inmiddels al meer dan 300 pijpen geadopteerd door de Wijkse samenleving. Via de website van de stichting, www.scgk.nl kan zo'n pijp geadopteerd worden. U wordt dan 1 jaar donateur en ontvangt een certificaat en de naam wordt opgenomen in het boek dat verschijnt ter gelegenheid van de restauratie en bij de ingebruikname.