• Opperste concentratie bij repetitie

    wes janssen

Hendrikje XIII: mis het niet !

Wijk bij Duurstede Zaterdag 14 april was het rond 9.00 uur al een drukte van belang in de Carolusschool in Cothen. Allerlei mensen meldden zich, al dan niet met vreemde attributen, in de kantine waar de koffie al klaar stond. De repetitie voor het nieuwe project van Stichting De Inrichting "Hendrikje XIII, Koning van niks" stond op het punt om te beginnen. Met meer dan 20 acteurs en actrices, het Wijks Vocaal met 24 koorleden, en de nodige ondersteuning was de ruimte flink gevuld. De Inrichting is eerder bekend geworden met succesvolle producties zoals Hester (2009) en De Bloesembruiloft (2013)

Wes Janssen

REPETITIE Samen met Karel Schneider heeft Andre van Zwieten (stadsdichter) de contouren van de voorstelling bedacht. Het is begonnen met een stapel sketches die te leuk waren om weg te gooien. Daar is een verhaal uit ontstaan dat over een klein koninkrijk gaat met een rare regering en alle intriges die men kan bedenken. Karel: "Een echt koningsdrama in een boksring, zo kan het het beste omschrijven". Andre neemt het schrijven voor zijn rekening en doet de productie terwijl Karel de structuur en lijn van het verhaal in de gaten houdt en verantwoordelijk is voor de regie. Vorig jaar maart zijn de spelers gecast en is de tekst verder toegesneden op de acteurs om het stuk een eigen cachet mee te geven. Er wordt al vanaf september gerepeteerd en de vindingrijke teksten lijken al goed tussen de oren te zitten. Er zijn rollen voor ministers, lakeien, demonen, een nar en uiteraard de koning. Het Wijks Vocaal fungeert als muzikale "verteller" tussen de sketches waardoor het verhaal ook een vleugje opera meekrijgt. De repetitie, waar deze krant mee mocht kijken, leek op een georganiseerde chaos maar waar wel iedereen door Karel Schneider strak bij de les werd gehouden. Sommigen waren al in vol ornaat gekleed maar de meeste acteurs repeteerden nog in hun burgerkloffie wat het geheel nog hilarischer maakte.

HENDRIKJE XIII Op de gemeentegrens van Wijk bij Duurstede en Houten ligt het onooglijke koninkrijkje waar de "tragedie" zich afspeelt. Het wordt alsmaar kleiner door allerlei oorzaken. De laatste keer dat het werd opgemeten was het nog maar hooguit enkele voetbalvelden groot. Het Rijk van Modder en Slijk is een koninkrijk in verval, geleid door een monarch, Hendrikje Dertien, en het Matriarchaat, een door zeven vrouwen gevormde ministerraad. Het stuk, in de stijl van Shakespeare, gaat over verraad, vriendschap, liefde en lust. Andre: "Het is een hilarische optocht van menselijke tekortkomingen en verval". Modder, slijk, drek, afval en vergankelijkheid spelen een belangrijke rol in het koninkrijk waar de koning angstvallig zijn best doet om zijn autoriteit te behouden en probeert de verleidingen waar hij aan bloot wordt gesteld het hoofd te bieden. Tijdens de repetitie bleek al dat dat niet makkelijk was. Er zit veel dialoog in de voorstelling die erg "talig" is en waarin humor vaak een hoofdrol speelt.

PRODUCTIE Naast de acteurs en het koor verleent ook de fanfare VSK (Vriendschapskring) uit Ankeveen haar medewerking zodat het aantal mensen dat aan deze grote productie meedoet tegen de honderd loopt. Harry Laven maakt het decor en heeft al als toneelmeester meegewerkt aan de vorige voorstellingen. Harry: " Wat erg opvalt is het enthousiasme van iedereen waardoor ik ook door geinspireerd wordt en het nog steeds erg leuk vind". Pianist en repetitor is Martin Kuijlenburg en Pieter Roman legt de repetities op video vast. Als speler met taal en muziek kan Andre van Zwieten zijn kwaliteiten bij deze voorstelling volop kwijt. Het stuk zit dan ook vol met taalgrapjes en vervreemdende bijdragen. Andre: " Het is zelfs zo dat de spelers onderling al appen met de taal die in het stuk gebezigd wordt. Zozeer zit de tekst van Hendrikje XIII al in het hoofd van de mensen".

UITVOERINGEN Monique Prinsen, verantwoordelijk voor de publiciteit, was druk in de weer met de boemerang kaarten waarmee elke medewerker een aantal familieleden, vrienden en bekenden uit kan nodigen. Het geheel maakte een professionele indruk en de verwachting is dan ook dat de belangstelling groot zal zijn. Het muziektoneelstuk "Hendrikje XIII, koning van niks" wordt uitgevoerd op 31 mei, 1 t/m3 juni en 7 t/m 10 juni. Op 3 en 10 juni zijn er matineevoorstellingen bedoeld voor kinderen maar waar uiteraard ook ouderen welkom zijn. De entreeprijs bedraagt € 22,- en op 31 mei is er ook een try-out waar de toegangsprijs € 12,- is. Op 21 april start de kaartverkoop bij VVV Wijk bij Duurstede en zoals eerder gemeld: het Koninkrijk krimpt elke dag dus wees er snel bij en reserveer nu een middag of avond in uw agenda of, nog beter, koop uw kaarten nu het nog kan. De facebookpagina waar het laatste nieuws te volgen is: https://www.facebook.com/stichtingdeinrichting/. De voorstellingen worden gespeeld in de Korfbalhal op Sportpark Marienhoeve. Er is voldoende parkeerruimte en fietsenstalling.