Helpers gezocht bij oud papierinzameling

COTHEN - Eens in de twee maanden wordt op vrijdagavond al vele jaren het oud papier opgehaald door veel vrijwilligers. Er zijn diverse ploegjes van meerdere personen die elk een bepaalde wijk of enkele straten ophalen. Dit ophalen vergt ongeveer twee uur per avond van de vrijwilliger. Enkele vrijwilligers, die al veel jaren hebben geholpen bij de papierinzameling, moeten vanwege hun gezondheid helaas hiermee stoppen. Wie wil een keer per twee maanden op vrijdagavond vanaf 18.00 uur zich beschikbaar stellen om te rijden/helpen bij de inzameling van het oud papier? De komende inzameling is op vrijdag 20 november. De opbrengst van het oud papier gaat naar missie- en ontwikkelingsprojecten waarvoor mensen uit Cothen/Langbroek zich inzetten. Tijdens de inzameling wordt er aan de ophalers koffie/thee of limonade aangeboden. U kunt zich aanmelden bij André Zumbrink, tel.nr. 06 3010 8108; Wim van Dam tel.nr. 562 362 of Simon Oostveen tel.nr. 563 090.