• hartstichting.nl

Hartstichting zoekt collectanten

WIJK BIJ DUURSTEDE Van 8 tot en met 14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. De Hartstichting wil zoveel mogelijk geld ophalen voor een bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED's in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Dit jaar is het mogelijk om op drie verschillende manieren te collecteren.

LEVENS REDDEN MET DE AED De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED's op openbare plekken in Nederland. Dit inititatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED's in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen zes minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED's die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500 levens redden.

Dit jaar is het mogelijk om op drie verschillende manieren te collecteren: langs de deuren met een collectebus met QR-code, met de mobiele telefoon of door het laten sponsoren van de collecte. Meld je aan via www.hartstichting.nl/ikcollecteer of bel met 070 – 3155695.

OVER DE HARTSTICHTING Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen en zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.