Haringpaty OndernemersKring

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het was gezellig druk tijdens de Haringparty op maandag 6 juli. Ook nu weer organiseerde de OndernemersKring (OKW) bij De Veldpoort eten en drinken deze informele bijeenkomst voor ondernemers. Naast de verschillende toespraken van onder ander voorzitter Etske Muis en wethouder Jan Burger, waarin uitgebreid werd ingegaan op de Stichting Brede Kijk op Werk, werd een kuipje haring geveild. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Werk Oriënterings Project. Brede Kijk op Werk maakt nu ook lokale projecten voor ondernemers inzichtelijk. Dit maatschappelijk initiatief wil al het werk binnen een gemeente onder de aandacht brengen. Dat werk bestaat uit betaalde banen, vakantiewerk, vrijwilligerswerk, stages en lokale projecten van de gemeente, instellingen en ondernemers. "Het eerste gemeentelijke project zal voor 18 juli op de website van werkbijduurstede.nl worden geplaatst", zo liet de wethouder weten. (AvV)