• Botsing op 29 januari van dit jaar op de N229

    Koen Laureij

GVVP morgenavond gepresenteerd aan raad

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 16 april wordt tijdens een Voorbespreking van de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019-2034 gepresenteerd. Het heeft heel wat tijd gekost om tot dit document te komen. Voor de komende vijftien jaar moet het alle verkeersveiligheidsvragen kunnen oplossen. Daarom kent het een hoog abstractieniveau. Elke vier jaar komt er een uitvoeringsplan. Over de kosten die hiermee gemoeid zijn, hoeft de gemeenteraad op dit moment nog geen besluit te nemen - dat komt pas bij Uitvoeringsplannen aan de orde.

door Kuun Jenniskens

Het GVVP begon in het voorjaar van 2017 met een web consultatie waar inwoners knelpunten op het gebied van verkeer konden aangeven. Er kwam een grote hoeveelheid - van 227 - meldingen binnen.

Hiervan gingen 75 meldingen over 30 kilometer wegen in woonwijken (waar parkeren vooral een probleem was) en 67 meldingen kwamen uit het buitengebied (waar hardrijdend (sluip)verkeer over smalle wegen, en brede en hardrijdende landbouwvoertuigen als gevaarlijke combinatie werden ervaren, met name door fietsers).

Uit de cijfers blijkt dat er op 60 kilometer wegen veel ongelukken gebeuren. Het autogebruik in Wijk is tussen 2000 en 2016 met 28 procent toegenomen.

Idee is dat er veel aandacht komt voor de veiligheid van de fietser, en ook het fietsgebruik wordt gestimuleerd. De fietser wordt beter gefaciliteerd met oversteekplaatsen en fietspaden.

Voor het autoverkeer komt er meer aandacht voor doorstroming.

Wat landbouwverkeer betreft wil de gemeente een veilig en goed samenspel met andere verkeersdeelnemers.

Op 11 juni zal de gemeenteraad een besluit over het GVVP nemen.