• Het rapport werd tijdens de raadsvergadering door Henny Olthof overhandigd aan burgemeester Tjapko Poppens

    Kuun Jenniskens

Groenberaad geeft advies over slibstort Bosscherwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE Henny Olthof geeft namens het Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu in een rapport een aantal aanbevelingen over afspraken die de gemeente met de ondernemer die de Bosscherwaarden gaat afgraven zou moeten maken. Dit is nodig om de onrust te adresseren.

Kuun Jenniskens

EMOTIES Binnenkort moeten college en gemeenteraad een beslissing moeten nemen over het slibstortproject van de Bosscherwaarden. Henny Olthof noemt het een ingewikkeld dossier met veel emoties. ,,Nu is angst meestal een slechte raadgever en apocalyptische voorspellingen van watersnoodrampen met 1400 doden en taferelen van mannen in witte pakken zoals we zagen tijdens de carnavalsoptocht lijken ons een karikatuur van wat er gaat gebeuren.¨

INZICHT Daarom heeft het Groenberaad tussen november 2017 en mei 2018 informatie opgehaald bij 4 vergelijkbare projecten die in uitvoering zijn. ,,We hebben gesproken met voor- en tegenstanders, met ondernemers, milieuorganisaties, dorpsplatformen en zelfs een lokale politieke partij. Ook hebben we in de modder gestaan bij de projecten zelf. Al met al is er meer dan 150 uur besteed. Op die manier hebben we een goed inzicht gekregen hoe dit soort projecten nu in het echt verlopen. Maar ook welke maatregelen moet nemen om te zorgen dat het project goed verloopt. De tegenstanders van die projecten waren felle tegenstanders, met borden en spandoeken, actief in de media, luid aanwezig in de politiek en fanatiek tot bij de Raad van State aan toe. De zorgen waren gelijk aan de zorgen die we hier horen: hoe zit het met de veiligheid, hoe zit het met de overlast, hoe groot is het afbreukrisico, is dit wel beheersbaar?”

ADVIES Henny vertelt dat de meest frappante conclusie is, dat deze projecten, wanneer eenmaal gestart, vervolgens in alle rust verlopen. ,,Nergens een wanklank over overlast of zorgen over veiligheid. De belangrijkste aanbeveling is dat zaken waar zorgen over bestaan, in een overeenkomst moeten worden afgedicht. Een waterdichte overeenkomst tussen de gemeente en de ondernemer. De 4 projecten laten zien dat dit goed mogelijk is. In ons rapport doen we een groot aantal aanbevelingen en we hopen dat dit een zinvolle bijdrage levert - volgens ons gaat het ook over ervaringen uit de praktijk en niet alleen over veronderstellingen of wilde speculaties.”