• Tweede termijn voor burgemeester Tjapko Poppens

    Ali van Vemde

Gemeenteraad positief over tweede termijn burgemeester Tjapko Poppens

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft in een extra raadsvergadering besloten burgemeester Tjapko Poppens aan te bevelen voor herbenoeming.

PROCEDURE EERDER DIT JAAR GESTART Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Burgemeester Tjapko Poppens' eerste termijn eindigt op 20 december 2018. Hij had eerder dit jaar aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn. De Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, verzocht daarop de gemeenteraad de procedure tot herbenoeming te starten. De gemeenteraad heeft vervolgens een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze vertrouwenscommissie bereidde de verdere procedure voor. Dinsdagavond sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over de herbenoeming. Het resultaat hiervan is de aanbeveling tot herbenoeming.

BEGIN OFFICIËLE HERBENOEMING De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning. Deze voegt er een advies tot herbenoeming aan toe. De aanbeveling stuurt hij dan door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt er nog een Koninklijk Besluit genomen. Daarna volgt de officiële herbenoeming in december 2018.