• De gemeenteraad zoals die op 28 maart 2018 aantrad (archief)

    Kuun Jenniskens

Gemeenteraad gaat klankbordgroep GVVP uitnodigen

WIJK BIJ DUURSTEDE De Wijkse fracties hebben vanavond tijdens de Voorbespreking van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) besloten om met de klankbordgroep te gaan praten. Deze 21 mensen hebben uitvoerig mee gesproken over dit beleidsstuk, dat gaat tot 2035, maar hebben vooraf laten weten dat ze zich niet herkennen in de het stuk. Vooral wat er de laatste fase is gebeurd is onduidelijk. Daarom is er een mail gestuurd aan de gemeente en de fracties, waarin de klankbordgroep vraagt hun namen weg te laten. Vanwege deze mail uitte D66 haar zorg over het draagvlak. Wethouder Joustra zei dat hij de namen wel kon schrappen uit te stuk, als de gemeenteraad hiertoe een amendement zou indienen.

door Kuun Jenniskens

De verkeersambtenaar zei dat hij alle inbreng uit het klankbordgroepproces had meegenomen, maar dat vanwege het hoge abstractieniveau van dit beleidsstuk, de details niet terug te vinden zijn.

Daarom bracht de SP in dat het misschien een goed idee was om de leden van de klankbordgroep tijdens een voorbespreking uit te nodigen. Hier sloten CDA, PCG, D66, WijkNU en GroenLinks zich aan. CDA: ,,Er is gefilterd door het college zonder dat het transparant is. Er zijn ergens sprongen gemaakt naar maatregelen en prioriteiten en daar hebben we een gesprek voor nodig met de leden van de klankbordgroep."  GroenLinks zou van de klankbordgroep willen weten wat zij zouden kiezen als zij eindverantwoordelijk zouden zijn: ,,Welke strategische keuze zouden zij maken, en welke prioriteit zouden ze daarbij stellen?"

Het gevoelen van een aantal fracties is - dat werd tijdens de vorige voorbespreking duidelijk - dat er binnen het GVVP erg veel prioriteiten worden gesteld en dat er veel geld naar onderzoek gaat, maar dat er vervolgens geen geld is voor uitvoering. Het CDA zou willen kijken of er met minder onderzoek, misschien wat meer geld voor uitvoering zou kunnen overblijven.

De VVD probeerde te redden wat er te redden viel voor de eigen wethouder Willem Joustra (Verkeer, VVD). Joustra schermde met het gegeven dat het proces hiermee misschien wel een jaar vertraging op zou lopen. Maar de fracties lieten zich niet bang maken. Het is nu aan de agendacommissie om deze sessie te regelen.