• Negen organisaties mochten 8.440 euro verdelen

    Archief BDUMedia
  • Negen organisaties mochten 8.440 euro verdelen

    Ali van Vemde

Gemeente vraagt vuurwerkschade te melden

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeente vraagt inwoners om vuurwerkschade aan hun eigendommen te melden. In de komende weken inventariseert de gemeente welke schade vuurwerk heeft aangericht aan privé-eigendommen. Hebben onbekenden vuurwerkschade aan uw bezittingen aangericht? Geef dit door op de website www.wijkbijduurstede.nl bij Meldingen en verzoeken. Daarna vult u bij de kop 'Vuurwerkschade aan uw eigendommen melden' de antwoorden in op de daar gestelde vragen.

De gemeente wil op basis van wat er bij deze jaarwisseling aan meldingen binnenkomt bekijken, of volgend jaar ook deze vuurwerkschade mee wordt gerekend bij de inventarisatie van vuurwerkschade. Dit jaar wordt alleen deze inventarisatie gehouden, de gemeente gaat volgend jaar bekijken of deze schade ook wordt meegenomen bij de vuurwerkstimulans.

Ziet u schade in de openbare ruimte? Ook die kunt u melden via bovengenoemde website.

STIMULANS VOOR JONGEREN OM GEEN SCHADE AAN TE RICHTEN Het college van burgemeester en wethouders stimuleert jongeren om ook bij de komende jaarwisseling geen vuurwerkschade aan te richten. Dit is voor het eerst gedaan bij de jaarwisseling 2017-2018. Wethouder Hans Marchal legt uit dat de uitdaging voor jongeren wat groter is dan vorig jaar: ,,Ons college legt de lat deze keer hoger. De kosten voor het herstel van vernielingen moeten onder de € 8000 uitkomen. Afgelopen jaarwisseling was dat bedrag hoger. Maar we vinden, dat de jongeren uitgedaagd moeten blijven. Hoe minder vuurwerkschade, des te meer geld we kunnen verdelen onder jongerenorganisaties. Daar kunnen veel jongeren in de gemeente dan uiteindelijk van profiteren. Overigens zijn het niet alleen jongeren die vuurwerk afsteken en daarmee schade kunnen aanrichten. Het is goed om dat beeld even recht te zetten", zo besluit de wethouder.

Blijft het schadebedrag onder de € 8000? Dan bekijkt de wethouder samen met de jongerenwerker begin volgend jaar welke jongerenorganisaties een bedrag krijgen. Net als dit jaar, worden voor dat geld dan voorzieningen gekocht. Nu waren dat bijvoorbeeld een betonnen tafeltennistafel en chillplek bij het Revius Wijk, freerun materialen voor Levitas Gym & Dance en een toiletwagen voor de PJGU (plattelandsjongeren).