Fractieberaad BurgerBelangenNu

WIJK BIJ DUURSTEDE BurgerBelangenNu komt op donderdagavond bijeen om zich voor te bereiden op de raadsvergadering van dinsdag 27 september. Wilt u eens kennismaken, meepraten of onderwerpen aandragen die niet op de raadsagenda staan, dan bent u vanaf 20.00 welkom in Langbroek bij restaurant Torbijn. U kunt uw komst aanmelden, of nadere informatie krijgen bij fractievoorzitter Wietze Smit (0653420206).