• Hans Marchal (PCG) bij De Geer III waar 1250 woningen moeten komen

    Kuun Jenniskens

Financiën zijn op orde; meer bouwen en zorg voor groen

WIJK BIJ DUURSTEDE Lijsttrekker Hans Marchal van de PCG wil vooral lage lasten voor de burger en als het aan hem ligt wordt er niet meer bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte.

Kuun Jenniskens

Met twee raadszetels deelnemen in een coalitie met GroenLinks, SP en PvdA en dan als wethouder belangrijke portefeuilles zoals Financiën en Ruimtelijke Ontwikkeling krijgen, is wat betreft Hans Marchal zeker voor herhaling vatbaar. Het wethouderschap is hem goed bevallen.

LASTENVERLICHTING "Lage lasten voor de burger zijn heel belangrijk. Toen dit college aantrad waren er grote financiële tekorten", zegt Marchal. "Met stevige bezuinigingen hebben we de balans weer op orde gebracht. Het eerste jaar heeft dat tot lastenverzwaring geleid, maar daarna hebben we de onroerend zaakbelasting alleen nog met de inflatie laten stijgen - en voor dit jaar zijn de gemeentelijke lasten zelfs gedaald. Op de provinciale ladder zaten we flink boven het gemiddelde, nu zakken we en die lijn wil ik doorzetten." Voor Hans Marchal is het een belangrijk onderdeel van een solide financieel beleid, dat lasten voor inwoners laag worden gehouden.

APPARTEMENTEN De provincie gaf al toestemming om 250 woningen te bouwen. "Wat ons betreft komen daar 1000 woningen bij", aldus de PCG voorman. "Die komen allemaal in De Geer III. Daar gaan we met een grotere dichtheid bouwen. We bouwen er geen eengezinswoningen, wel kleine woningen met aan de rand appartementengebouwen van ongeveer zes bouwlagen. Momenteel is er veel vraag naar appartementen voor jongeren en ouderen - we willen vraaggericht bouwen." Volgens Marchal zal het zeker een mooie wijk worden: "We willen dat het vernieuwend, uitdagend en inspirerend wordt." Wijk bij Duurstede gaat in eerste instantie niet voor een regionale opgave bouwen, maar voor de eigen inwoners en om de voorzieningen in stand te houden.

FILES Of 1250 woningen extra niet nog meer files op de N229 geeft? Hans Marchal zegt dat uit onderzoek blijkt dat het effect klein is: "Dat komt vanwege de vergrijzing, gepensioneerden stappen natuurlijk niet meer in de auto naar het werk. Plus ontstaat er een andere manier van werken." Wat wel nodig is, zegt Marchal, is een turborotonde bij De Geer: "Daar stroopt het nu. Net als bij Cothen moet hier een dubbele rotonde komen, met een tunnel voor fietsers. Bij Cothen heeft dat heel goed gewerkt."

ZORG VOOR GROEN Ander belangrijk punt voor de PCG is de toestand van de openbare ruimte: "Als raadslid ben ik er altijd tegen geweest, maar voor het vorige college was openbaar groen bezuinigingspost nummer één. Ik ben zo fel tegen, omdat je de mensen er echt mee raakt. De woonomgeving moet goed op orde zijn, en dat kan ook - door er een prioriteit van te maken. Gelukkig hebben we dit jaar 1 ton kunnen vinden om een inhaalslag te plegen. Maar ik wil nog eens zo'n bedrag investeren zodat het onderhoudsniveau structureel naar een 7 kan."

Wat betekent een 7? "Dat we het gras vaker maaien, vaker snoeien, vegen en borstelen, dat we de hagen kunnen behouden, maar ook dat we een scheve stoeptegel sneller rechtleggen." Hans Marchal is een voorstander van zelfbeheer door inwoners, maar samenspel met de gemeente is hierbij belangrijk. "Ik ben er huiverig voor om onderhoud zomaar op het bordje van de burger neer te leggen. De gemeente moet voor een basisniveau zorgen en de burgers zorgen voor de plus."

ZON EN WINDENERGIE Als wethouder kreeg Hans Marchal ook duurzaamheid onder zijn hoede, terwijl hij daar in eerste instantie niet zoveel mee had. Dat is de afgelopen vier jaar flink veranderd; thuis liggen er zonnepanelen op het dak en is een warmtepomp aangeschaft: "Voor mij is het een inspirerend en belangrijk item geworden. Inmiddels ligt er de doelstelling dat we in 2030 Klimaatneutraal zijn. De hele gemeenteraad staat hier nog steeds achter."

Om dit te halen moet de gemeente grote sprongen maken: "Bestaande woningen moeten we isoleren, zonnepanelen, elektrisch rijden, en er wordt ook over zonnevelden gesproken. De PCG is van mening dat dit niet op goede agrarische grond moet gebeuren." En windenergie? "Dit ligt erg gevoelig in de Wijkse samenleving, in 2012 was ik zelf ook onderdeel van het verzet. We willen eerst een brede maatschappelijke discussie over windmolens. Zij zijn alleen een optie voor mijn partij als er aantoonbaar draagvlak is."

TEGEN SLIBSTORT De PCG is tegen de slibstort in de Bosscherwaarden. "Er gaat 100 hectare agrarische grond mee verloren. Dit is funest voor de agrarische sector en ook de slibstort baart ons veel zorgen."