Filmhuis Calypso: In Grazia di Dio

Door de aanhoudende economische crisis moet een kleine textielfabriek haar poorten sluiten. De drie generaties vrouwen, die afhankelijk zijn van dit familiebedrijf, moeten om hun schulden te kunnen betalen, hun huizen verkopen en verhuizen naar het platteland. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, bewerken ze een eigen stukje grond. Geleidelijk aan ontdekken ze dat deze nieuwe levensstijl ook zo zijn charme heeft.