Extra budget voor hulp bij huishouden beschikbaar

Wijk bij Duurstede luistert naar signalen samenleving

De wethouder heeft de jaarcijfers over 2014 zo snel mogelijk op laten maken. Bovendien luisterde hij de afgelopen maanden regelmatig naar cliënten en zorgorganisaties over hun ervaringen. Ook voerde hij overleg met de Wmo-adviesraad en partijgenoten over reacties bij de verschillende meldpunten. "De meeste mensen konden hier prima uit de voeten met de beperkte besparing van het aantal uren hulp. Maar met name bij de mensen die 2, 2 ½ of 3 uur hulp ontvingen, bleek het moeilijk om alle werkzaamheden te blijven verrichten. Uit de jaarcijfers kwam naar voren dat we het afgelopen jaar geld overhielden. Bovendien blijkt uit de cijfers voor 2015 dat we goed uitkomen met de beschikbare middelen voor het gehele sociale domein. Dit betekent dat we voor een grote groep mensen de korting op de uren terug gaan draaien," vertelt Burger.

Persoonlijke brief

Concreet houdt het besluit in dat cliënten die vorig jaar per week 2, 2 ½ of 3 uur hulp bij het huishouden ontvingen, de korting vanaf 1 maart 2015 geheel wordt teruggedraaid. Voor cliënten die in 2014 3 ½ of 4 uur hulp bij het huishouden per week ontvingen, wordt vanaf 1 maart een ½ uur per week in mindering gebracht in plaats van 1 uur. En voor cliënten die afgelopen jaar meer dan 4 ½ uur hulp kregen, blijft de korting van 1 uur gehandhaafd. Alle cliënten bij wie het aantal uren gaat veranderen, krijgen over twee weken persoonlijk een brief toegestuurd, waarin de verandering wordt uitgelegd. Op de website van Loket Wijk, www.loketwijk.nl staat de urenverandering ook uitgelegd.

Lokale werkgelegenheid blijft in stand

"Wij verwachten dat veel mensen hiermee zijn geholpen. Bij de mensen die om een herindicatie hebben gevraagd gaan de medewerkers van ons loket de komende weken langs. Dat is nu nog maar een heel beperkt aantal mensen," aldus Burger. "Een bijkomend voordeel is bovendien dat de lokale werkgelegenheid bij de hulp in de huishouding vrijwel geheel in stand blijft."

De gemeente Wijk bij Duurstede wordt inmiddels gezien als voorbeeldgemeente wat betreft de wijze waarop de huishoudelijke zorg wordt verleend. Veel andere gemeenten hebben bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden (vrijwel) helemaal afgeschaft.