• Fort Honswijk

    Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Excursie naar Fort Honswijk

REGIO De historische kring Tussen Rijn en Lek organiseert op zaterdag 2 juni 2018 een korte excursie naar fort Honswijk. De rondleiding begint om 10.30 uur. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar Fort Honswijk komt.

Het fort Honswijk ligt afgesloten van de buitenwereld aan de Lek. Een enorm bakstenen verdedigingswerk uit 1846. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden tot de Biesbosch loopt. Samen met Fort Everdingen aan de overkant van de Lek moest het de doorgang bij de rivier verdedigen. Nieuwe Hollandse Waterlinie kon niet overal worden geïnundeerd, bijvoorbeeld waar wegen, rivieren en dijken door de linie liepen. Dat werden accessen genoemd, plaatsen waar de vijand door de linie kon komen. Op die plaatsen werden forten ter verdediging gebouwd. Een van die accessen was het 'Lekacces': Fort Honswijk.

De rondleiding zal langs enkele gebouwen voeren. Naast Torenfort en Contrescarp zullen een flankbatterij (gebouw M), een munitiewerkplaats (gebouw H) en het gerestaureerde Poortgebouw worden bezocht. Na een uitleg over de militaire rol van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de functie van deze gebouwen zal er ook worden ingegaan op de achtereenvolgende gebruikers van het fort vanaf de opening tot de sluiting van het terrein in 1997.

Er zal een kleine vergoeding van € 3,- gevraagd worden als bijdrage aan de betaling van de gidsen. U wordt verzocht deze drie euro – liefst gepast – te betalen bij aanvang van de excursie. Het adres is: Fort Honswijk, Lekdijk 58, 3998 Schalkwijk. De start is 10.30 uur op het middenterrein van het fort, bij het bord Gemeente Houten. Buiten het Fort is een nieuw groot parkeerterrein en u volgt vandaar het wandelpad. In verband met het aantal gidsen moet u zich voor deze excursie wel aanmelden. U kunt dat doen bij Herman Steenman. Per mail: hjjsteenman@xs4all.nl of per telefoon: 030-6342644. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.