Energieproject Cothen krijgt LEADER subsidie

COTHEN De LEADER groep Utrecht Oost heeft het project "CO2 neutraal monument door warmteopslag in mestput" als eerste project positief beoordeeld. Een kleinschalig recreatiebedrijf uit Cothen kan daarmee gebruik gaan maken van een subsidie van ruim € 26.000,= om het innovatieve energieproject te ontwikkelen.

Via het Europese programma LEADER kunnen vernieuwende en breed gedragen initiatieven op het platteland een subsidie aanvragen. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland. Dat kan zich richten op de thema's voedsel, educatie en recreatie. Verder draagt LEADER bij aan innovaties op het gebied van 'zorg voor elkaar' en duurzame energie.

Warmteopslag in de mestput

Het project in Cothen draagt bij aan deze laatste doelstelling: men wil onderzoeken hoe een lege mestkelder gebruikt kan worden om warmte op te slaan. Het streven is om een monumentale boerderij met B&B, groepsverblijf en vergaderaccommodatie helemaal klimaatneutraal te maken. Op het erf zijn de oude mestkelders van de boerderij nog aanwezig met een inhoud van ongeveer 600 kubieke meter. Het is de bedoeling om die ruimte te gaan gebruiken om warmte in op te slaan.

In het project zal onderzocht worden wat hiervoor de beste methode is. Er zal berekend worden of de warmte het best bewaard kan worden door de kelders te vullen met water, zand, zout of misschien iets heel anders. In de zomer zal er dan warmte worden opgeslagen die in de winter weer gebruikt kan worden. Vanuit LEADER wordt niet bijgedragen aan de fysieke investeringen op het bedrijf, maar met name aan het onderzoek naar de mogelijkheden. De kennis die wordt opgedaan in dit project, zal breed worden gedeeld, zodat ook anderen kunnen leren van dit project. Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel van het LEADER-programma.

Zelf subsidie aanvragen

In Utrecht-Oost blijft het de komende jaren mogelijk om een LEADER subsidie aan te vragen. Op de website www.o-gen.nl/LEADER is meer informatie te vinden. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het onder andere van belang dat een project vernieuwend is voor de streek en breed wordt gedragen. Mensen met idee of plan kunnen zich melden bij de LEADER coördinatoren Maike van der Maat voor de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug (maike@consultopmaat.nl) en Hans Veurink voor de Gelderse Vallei (info@valleihorstee.nl).