• V.l.n.r.: Tanja Notten, Gerwin Pol, Bob van Leeuwen, Adriana Barten en Jan Burger. Adriana vertegenwoordigt de Kopersvereniging van Hof van Wijk.

    Rabobank Kromme Rijnstreek

'Eerste lening uit CPO plankostenfonds voor Kopersvereniging Hof van Wijk'

WIJK BIJ DUURSTEDE Op het voormalige Reviusterrein aan de Middelweg Oost wordt woningbouwproject 'Hof van Wijk' gerealiseerd door middel van co-creatie. Mensen die samen plannen hebben voor 'zelfbouw' kunnen voor een deel van de opstartkosten een renteloze lening krijgen uit het zogenaamde CPO plankostenfonds. De eerste lening uit dit fonds is onlangs verstrekt aan de Kopersvereniging van Hof van Wijk.

Bob van Leeuwen, procesbegeleider van Blok8: ,,Het project Hof van Wijk wordt gerealiseerd door middel van co-creatie. Dit betekent dat de toekomstige bewoners, samen met hun buren, invloed hebben op het ontwerp van hun woning en op de bouw. Ze geven hierbij zelf invulling aan hun woonwensen en beslissen mee over de indeling, vormgeving en afwerking van hun woning en hun directe woonomgeving. De bewoners staan zelf aan het roer van de ontwikkeling van hun toekomstige woonhuis." De beschikbare kavels van het project zijn bijna allemaal vergeven. Momenteel zijn er 28 deelnemers aan het project van de in totaal 29 kavels. Er is dus nog één kavel beschikbaar.

Ook over de collectieve binnentuin in het hof wordt gezamenlijk nagedacht. In het verleden bestond de omgeving van de projectlocatie uit fruitgaarden. Het is de wens van de toekomstige bewoners om dit in de binnentuin weer terug te laten komen. Op basis van het thema 'fruittuin', wat is bedacht door de toekomstige bewoners, heeft de architect onlangs in de Algemene Ledenvergadering (ALV) een ontwerp hiervan gepresenteerd.

De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Mensen die samen in CPO-verband willen bouwen, maken opstartkosten die ze nog niet met hun hypotheek kunnen financieren. Voor projecten in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen zij bij het CPO plankostenfonds een renteloze lening aanvragen voor deze kosten. Tanja Notten, projectleider van de gemeente Wijk bij Duurstede: "CPO wordt steeds vaker toegepast. In onze gemeente zijn een aantal succesvolle voorbeelden te vinden. Wij zijn blij met dit fonds omdat nieuwe CPO-projecten daardoor makkelijker doorgang kunnen vinden."

De provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede en Rabobank Kromme Rijnstreek hebben vertrouwen in de aantrekkende woningmarkt en ze delen de ambitie om de woningmarkt verder op gang te helpen. Gezamenlijk hebben zij € 120.000,- in het fonds ingelegd. Gerwin Pol, Directeur Particulieren Rabobank Kromme Rijnstreek: "Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid dragen we graag bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de Kromme Rijnstreek. En het past bij onze coöperatie: Samen sta je sterk, dat geldt zeker ook voor de CPO als bouwvorm."

Heeft u vragen over het nieuwbouwproject 'Hof van Wijk' of wilt u meer weten over het CPO plankostenfonds? Neem dan contact op met mevrouw Tanja Notten, projectleider van de gemeente Wijk bij Duurstede, via telefoonnummer 0343-595 595 of per mail via info@wijkbijduurstede.nl.

Meer informatie vindt u op www.hofvanwijk.nl of www.wijkbijduurstede.nl/over-wijk/nieuwbouwprojecten/cpo/