• V.l.n.r.: Els Otterman (HDSR), Mariette Pennarts (provincie Utrecht), Wim Uijttewaal (Lunet aan de Snel), Herman Geerdes (gemeente Houten) en Tjapko Poppens (LEADER)

    Leader

Eerste LEADER project opgeleverd

SCHALKWIJK De afgelopen maanden is hard gewerkt om Lunet aan de Snel te transformeren tot een heus Waterfort. Dit markante verdedigingswerk in Schalkwijk maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Nederlands grootste Rijksmonument en genomineerd om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Op 2 juni, tijdens Likkebaarden langs de Linie, maakten de bestuurders van LEADER, provincie Utrecht, gemeente Houten en HDSR kennis met het Waterfort. Hiermee is de oplevering van het eerste LEADER-project in Oost Utrecht officieel een feit.

INFORMATIECENTRUM Het Waterfort heeft subsidie ontvangen vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER vanwege de bijdrage aan de LEADER-doelstelling "educatie". Het recent gerenoveerde Lunet aan de Snel is ontwikkeld tot een informatiecentrum waarbij water het verbindende thema is. Het Waterfort laat allerlei vormen van waterbeheersing en watergebruik zien. In de directe omgeving van het fort zijn vele voorbeelden te vinden: verdediging met water (Nieuwe Hollandse Waterlinie), verdediging tegen water (dijken), maar ook het gebruik van water voor voedselproductie en als drinkwater. Deze elementen worden op het Waterfort zichtbaar en tastbaar gemaakt in de vorm van excursies, fysieke modellen en demonstratie-installaties. Meer informatie over het Waterfort is te vinden op www.waterfort.nl.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING Naast LEADER hebben ook de provincie Utrecht, gemeente Houten, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de stichting Lunet aan de Snel bijgedragen aan dit project. Mariette Pennarts (Gedeputeerde van de provincie Utrecht), Herman Geerdes (wethouder gemeente Houten), Els Otterman (hoogheemraad HDSR) en Tjapko Poppens (voorzitter LEADER Utrecht-Oost) namen op 2 juni een kijkje op het fort. Tjapko Poppens feliciteerde Wim Uijttewaal van de stichting Lunet aan de Snel met dit mooie project, dat ook nog eens het allereerste LEADER-project is dat in deze LEADER-periode wordt opgeleverd.