• De Krommerijnder in de sfeer van 1900

    Ali van Vemde
  • Overzichtskaart 17e eeuw

    Klaas Soethout

Docudrama Langbrouckerwetering

LANGBROEK Het gaat nog tot eind 2019 duren voordat de documentaire over het Langbroekerweteringgebied te zien is, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Zo werden recentelijk filmopnames gemaakt van de Krommerijnder, die geheel in de stijl van rond 1900 werd opgetuigd. En zo zullen er nog veel meer mooie beelden volgen.

Ali van Vemde

Kees Linnenbank in de initiatiefnemer van dit bijzondere project; hij is de producent, scenarioschrijver, doet het camerawerk en de montage. Hij benaderde Klaas Soethout, als oprichter van het Weteringgenootschap die zich enthousiast inzet voor de natuur in en rond Langbroek en veel weet over de geschiedenis, om samen met hem het script en de tekst voor deze film verder te ontwikkelen. Kees Linnenbank heeft een ruime ervaring in het maken van documentaires, onder andere in zijn werk voor Slotstad TV in Zeist en bij de cameraploeg van vijf bioscoopfilms. Ze leerden elkaar kennen bij een bijeenkomst van IVN (Instituut voor Natuureducatie) en KNNV (Kon. Ned. Verenigng voor Veldbiologie), waar Linnenbank vertelde over zijn plannen om een film te maken over dit gebied

NIET ALLEEN KASTELEN Linnenbank en Soethout willen met deze film de ontginning van dit gebied helemaal in beeld brengen. Dit gebeurt vanaf 1122, toen de eerste schep in de grond ging. Het wordt allemaal zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. Hiervoor krijgen zij verschillende scheppen en kruiwagens in bruikleen van het museum in Amersfoort. Kees Linnenbank: "Heel bewust hebben we er voor gekozen om dit keer niet alle aandacht uit te laten gaan naar de kastelen. Natuurlijk kun je daar niet omheen in dit gebied, maar het is zeker niet het hoofdonderwerp. Het gaat vooral om het landschap en de ontwikkeling daarvan.".Klaas Soethout vult aan: " Zo hebben we moeras gezocht en gevonden bij Hardenbroek. Omdat de zomer erg droog was moet worden gewacht met filmen tot het weer drassig is." De film moet een compleet beeld gaan geven van deze bijzondere omgeving. Van de bisschop van Utrecht tot aan het vervoer van goederen met de Krommerijnder. En dat zo authentiek mogelijk. Een verteller geeft aanvullende informatie. Er zal Gregoriaanse zang te horen zijn, gezongen door verschillende mannenkoren. Op diverse plekken zal worden gefilmd, onder andere ook bij De Steenen Brug. Linnenbank: "Het wordt niet te lang. De onderwerpen moeten prikkelend zijn met mooie verhalen van bijvoorbeeld de stoomtram en enkele boerderijen en Franse soldaten bij de Steenen Brug. Gedichten van Gerrit Achterberg komen aan bod, ingesproken door de stadsdichter van Zeist. Het eerste deel van de film zal in zwart-wit te zien zijn, later in kleur.

PROJECT VOLGEN Inmiddels zitten er al heel wat uurtjes werk in, zoals de prachtige opnames met de Krommerijnder, die hiervoor werd volgeladen met appels, hooi en kweeperen. Kees Linnenbank: "We doen alles zelf. De nodige ervaring en apparatuur is er. We vertellen over de geschiedenis en dat moet allemaal wel kloppen." Binnenkort te volgen op de website www.langbroekerweteringdocudrama.nl