Deadline plan Bosscherwaarden

Peter Peters

WIJK BIJ DUURSTEDE Het plan voor een zandwinning en baggerstort in de Bosscherwaarden is een van de hete hangijzers die op het bord liggen van de Wijkse politiek. De bewoners van de Bosscherwaarden zijn mordicus tegen, terwijl de gemeente hoopt met de opbrengst van de zandwinning een aantal mooie natuurprojecten te realiseren. Nog voor er een concreet plan op tafel ligt is ook de politiek al verdeeld over dit onderwerp. Kortom een onderwerp waar nog het nodige rumoer om verwacht kan worden.

ONDERZOEKEN Een reeks van onderzoeken moet eerst uitgevoerd worden alvorens de gemeenteraad gefundeerd een besluit kan nemen. Met name de Milieu Effect Rapportage (MER) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit onderzoek brengt de milieu-effecten op de rivier, grondwater en veiligheid in beeld. Naast de MER gaat het om een inrichtingsplan, uitvoeringsplan, beheerplan en voorstel voor maatschappelijke compensatie. Naar aanleiding van vragen vanuit de raad heeft het college in een memo aan de raad laten weten dat de initiatiefnemer tot januari 2017 de tijd heeft om alle stukken in te leveren. Door de initiatiefnemer is inmiddels bevestigd dit een realistische termijn te vinden.