• Een bloemetje voor Anneke Janssen

    Ali van Vemde
  • De vrijwilligers voor Cothens Missiebelang

    Ali van Vemde

Cothens Missiebelang stopt met papier inzamelen

COTHEN Na het ophalen van het oud papier verzamelden de vrijwilligers zich vrijdag bij de forellenkwekerij in Cothen na hun ronde door Cothen. Een vreemde avond, want aan dit tweemaandelijks gebeuren komt nu een eind. Alle reden dus om afscheid te nemen van de vele vrijwilligers, die zich geheel belangeloos hebben ingezet. Zonder hun medewerking en die van de bedrijven voor de 14 Cothense missionarissen die wereldwijd werkten en de gezamenlijk gekozen derde wereldprojecten, was dit niet mogelijk geweest. Gezamenlijk werd nog een glaasje gedronken en werden herinneringen opgehaald. Zo vertelt één van de vrijwilligers: "Als kind moesten we de nietjes uit het papier halen, zodat het oud papier meer opbracht."  In zijn toespraak bedankte voorzitter Simon Oostveen de huidige vrijwilligers voor hun inzet. Een bloemetje was er voor Anneke Janssen die zoveel werk heeft verzet.

Ali van Vemde

EEN STUKJE HISTORIE Het begon in de jaren 50 van de vorige eeuw. De dames Van Wijk-Batenburg, Van Dijk-Werkhoven en Knirim namen het initiatief om de Cothense missionarissen, broeders en zusters in de missie te helpen. Zo startte de papierinzameling. Een comité om structureel geld op te halen volgde later. De naam Cothens Missiebelang werd een begrip. Gert Hofman, erelid en een van de eerste medewerkers, coördineerde 40 jaar lang de papierinzameling. In 1998 kreeg hij voor zijn vele werk een Koninklijke onderscheiding. Nadat hij vanwege gezondheidsredenen moest stoppen werd zijn werk voortgezet door vijf en nu door drie coödrinatoren. Simon Oostveen volgde Gert als voorzitter op en André Zumbrink nam het penningmeesterschap over van Anneke Janssen. Ook Wim van Dam is één van de coördinatoren, evenals André van de Bogaard. Jan van Spelde was jarenlang een van de grote en stille werkers.

OPHEFFING STICHTING COTHENS MISSIEBELANG De gemeente wil het afvalbeleid in 2018 op een andere manier gaan inzamelen en organiseren, minder restafval en lage kostenniveau vasthouden te beginnen in Cothen en Langbroek. Het blijft mogelijk voor vrijwilligers om mee te helpen, maar dit zou dan overdag moeten gebeuren. De conclusie is dat het sociaal gebeuren; de contacten tussen vrijwilligers bij het lossen in de containers en het koffiedrinken na het lossen, weg zullen vallen. De inzameling is straks gebonden aan afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de gecontracteerde inzamelaar. Een ander punt is dat er steeds meer woningen worden gebouwd. Vrijwilligers moeten om dit werk nog te mogen doen een instructieles volgen en veiligheidskleding dragen om te voldoen aan de vereiste ARBO eisen. Daarnaast speelt dat inmiddels vele Cothense missionarissen zijn overleden. Dat maakt dat het nu het moment is om te stoppen.