• De Markt is altijd een plek van plezier tijdens het Shantyfestival

    Kees Broekman

Comité Open Monumentendag zoekt fotomateriaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Zaterdag 14 september vindt in de gemeente de Open Monumentendag (OMD) plaats. In 2019 is landelijk gekozen voor het thema 'Plekken van plezier'. Het Comité OMD Wijk bij Duurstede wil graag in elke woonkern een doorlopende PowerPoint presentatie verzorgen over 'Plekken van plezier' in de periode van ongeveer 1900 tot 2019. Hiervoor wil het comité graag een beroep doen op fotomateriaal van inwoners van inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

Comité Open Monumentendag

VIJF KERNPUNTEN Het thema 'Plekken van plezier' is onder te verdelen in een vijftal kernpunten:

Horeca; bij deze categorie horen naast herbergen natuurlijk hotels, restaurants en cafés maar ook kloosters waarin veel overnacht werd, logementen en sociëteiten waar men kwam om zich al drinkend samen te vermaken.

Podiumkunsten; denk aan theater, muziektenten, concertzalen, schouwburgen, bioscopen, gehoorzalen, (dorps)pleinen en ook kerken.

Recreatie; onder monumentaal groen kan vallen het kasteelpark, het stadspark, de heemtuin, de moestuin, de volkstuin, het hofje en de kloostertuin. Daarnaast zijn er ook andere recreatieve plekken van plezier zoals folies en kermissen. Ook wandelroutes en pelgrimspaden passen goed binnen de categorie recreatie.

Museale kunsten; naast musea zijn kunstzalen, oudheidskamers, galerieën, beeldentuinen ook monumenten die het podium zijn voor museale kunsten.

Sport en spel; hier kan gedacht worden aan sportterreinen, zwembaden, boothuizen, club- en verenigingshuizen, jachthuizen, kaatsbanen en maneges.

CONTACTDAGEN Bent u in het bezit van foto's die passen binnen de genoemde thema's in onze gemeente en wilt u deze delen met andere belangstellenden, dan vraagt het Comité u zich te melden. Hiertoe zal ik elke woonkern een contactochtend of -middag worden gehouden waar u met uw fotomateriaal naar toe kunt. Ter plekke wordt uw materiaal gescand zodat u uw eigendommen direct weer mee naar huis kunt nemen. Het Comité gaat er van uit dat het door u aangeleverde fotomateriaal rechtenvrij gebruikt mag worden voor de OMD PowerPoint presentatie.

DATA EN LOCATIES Het fotomateriaal kan worden aangeleverd en gescand bij:

Wijk bij Duurstede: Gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30, op zaterdag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur.

Langbroek: Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3, op zaterdag 4 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Cothen: Café Het Molentje, Dorpsstraat 53, op zaterdag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

U kunt ook foto's digitaal sturen naar keesbroekman44@gmail.com, contactpersoon Comité OMD 2019.

Waar de PowerPoint presentaties te zien zullen zijn wordt later bekendgemaakt, tegelijk met het programma voor de Open Monumentendag.

OPEN MONUMENTENDAG Het tweede weekend in september zijn tijdens de Open Monumentendagen duizenden monumenten in het hele land gratis te bezoeken. Dit is de kans om ook eens te kijken op plekken waar je anders niet zo snel komt. Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede wordt hier volop aandacht aan besteed. Elk jaar heeft Open Monumentendag een ander thema. Dit jaar 'Plekken van plezier'. Hoe hebben mensen zich altijd vermaakt en welke monumenten waren daarvoor het decor of podium?