• De burgemeester opent de Voorleesdagen

    KBS Carolus

Burgemeester opent Voorleesdagen op KBS Carolus

COTHEN Van 24 januari tot en met 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Natuurlijk wordt ook op KBS Carolus hier uitgebreid aandacht aan besteed. Op donderdag 25 januari werd dit alles door een bijzondere gast geopend; de burgemeester kwam voorlezen aan alle groepen.

Eerst werd er voorgelezen aan de peuters en de groepen 1 tot en met 5. De burgemeester las hierbij voor uit het prentenboek van het jaar 'Ssst! De tijger slaapt'. Alle leerlingen hebben ademloos en heel erg stil geluisterd. Hierna was het de beurt aan de groepen 6 tot en met 8. Zij werden voorgelezen uit 'De Sprookjes Sprokkelaar'. Ook hierbij was het ontzettend stil en zaten de leerlingen helemaal in het verhaal. Na afloop was er nog tijd voor het stellen van vragen aan de burgemeester. Over zijn ambtsketen, wat hij vroeger wilde worden, wat hij graat at; allerlei vragen kwamen voorbij die door de burgemeester allemaal beantwoord werden.

Aankomende week zal er op de school extra aandacht aan lezen en voorlezen worden besteed in alle groepen. De Nationale Voorleesdagen worden afgesloten met een leesmarathon waarbij door heel de school door leerlingen gelezen en voorgelezen wordt!