• Bloemen leggen bij het oorlogsmonument

    Ali van Vemde
  • Auteur Loek Caspers vertelt over haar leven in het verzet

    Ali van Vemde
  • Na afloop kon het boek worden gesigneerd

    Ali van Vemde

Boek 'Langbroek in de Tweede Wereldoorlog' gepresenteerd

LANGBROEK In een volle zaal van het Hervormd Centrum werd vrijdagmiddag de herziene en aangevulde heruitgave van het boekje'Langbroek in de Tweede Wereldoorlog' aangeboden aan onder andere de familie De Bloois en het 4 mei comité.

Ali van Vemde

De presentatie werd bijgewoond door tal van genodigden, kinderen van de basisscholen, sponsors en belangstellenden. Het boekje verscheen in 1989 en werd geschreven door Loek Caspers. Bij de voorbereidingen van de dodenherdenking afgelopen jaar, met als thema 'De kracht van het persoonlijk verhaal', kwam wethouder Hans Marchal met het boekje in aanraking. Voor hem was dit de aanleiding om het boekje te laten herzien en opnieuw uit te brengen. Bij de presentatie dankte hij in het bijzonder Ria van der Eerden van het Regionaal Historisch Centrum voor haar inspanningen. "Mevrouw Caspers zegde haar medewerking toe om het boek te herschrijven en aan te vullen. Hiervoor ben ik haar zeer erkentelijk." Oud-burgemeester Theo Bunjes voegde een hoofdstuk toe over het oorlogsmonument.

Auteur Loek Caspers werd geboren in Driebergen en was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet op de Utrechtse Heuvelrug en omgeving. Sinds 1989 publiceert zij over het verzet. In haar toespraak vertelde ze over haar werk in het verzet, onder andere over de wapens en handgranaten die ze vervoerde. Zo vertelde ze: "Langbroek was een uitstekende plek voor het zenden van berichten. De verspreid staande boerderijen leenden zich hier goed voor." Vanzelfsprekend werd ook even stilgestaan bij Piet de Springer, oftewel Jan de Bloois." Deze geheim agent was koerier, verbindingsman en codist. Hij hielp onder andere kleine groepjes mensen de Rijn over te zetten naar bevrijd gebied. Caspers liet weten haar werk voor het verzet vanzelfsprekend te vinden. "Van huis uit heb ik meegekregen dat je anderen moet helpen." Het is goed dat de schoolkinderen dit boekje krijgen. "Al staat de Tweede Wereldoorlog net zo ver van jullie af als Napoleon van mij." Ze riep de kinderen op om, als ze in aanraking komen met vluchtelingen, deze te helpen. "Laat ze weten dat ze er bij horen. Een mens in nood moet je altijd helpen." Theo Bunjes heeft in het boekje een stuk toegevoegd over het oorlogsmonument. In Langbroek zijn vijf gevallenen. Al in juli 1945 werd het plan geopperd om een monument op het graf van Piet de Springer. Hier wordt jaarlijks de 4 mei herdenking gehouden, al is dat niet alle jaren zo geweest.

Na de toespraken, beelden uit 'Andere Tijden' met Loek Caspers en de overhandiging van de boekjes, liep het gezelschap naar het oorlogsmonument. Hier werden bloemstukken gelegd. Daarna was er de gelegenheid om het boekje te kopen en te laten signeren. Het boekje is te koop voor € 7,50. De opbrengst gaat naar het Langbroekse 4 mei comité.